Chemap Agro s.r.o.

Braničnatka pšeničná

Latinský název: Mycosphaerella graminicola
Slovenský název: Septórióza pšenicová
Německý název: Septoria-Blattfleckenkrankheit des Weizen
Anglický název: Septoria leaf blotch of wheat
Agronutrition

Hostitelské rostliny

Pšenice

Popis

Na listech se vytvářejí čárkovité červené až hnědé skvrny ohraničené žilnatinou. Plodničky nejčastěji vytváří na listech. Na klasech se projevuje hnědofialovými skvrnami, které se od špiček plev postupně rozšiřují. I na těchto skvrnách se zřídka objevují plodničky.

Životní cyklus

Houba přežívá na tlejícím rostlinném materiálu.

Práh škodlivosti

20 % napadených odnoží.

Nepřímá ochrana

Dodržování osevního postupu, zdravé osivo, rozkládání posklizňových zbytků.

Chemická ochrana

Fungicidní ochrana v průběhu sloupkování (DC 32-39).

Fungicidy

ABRINGO    |  ABRUSTA    |  ACANTO PLUS    |  ADEXAR PLUS    |  ADEXAR XE    |  AMISTAR OPTI    |  AMISTAR XTRA  Koupit přípravek  |  ARCHER TURBO  Koupit přípravek  |  ARTEA PLUS  Koupit přípravek  |  BANKO 500 SC  Koupit přípravek  |  BELL PRO    |  BOOGIE XPRO    |  CAPALO    |  COMRADE    |  CREDO    |  DARCOS    |  DELARO    |  DUETT TOP    |  EMINENT STAR    |  ERASMUS    |  FANDANGO 200 EC    |  FAXER    |  FEZAN PLUS    |  FRELIZON    |  GEMINO    |  HUTTON  Koupit přípravek  |  IMTREX XE    |  KANTIK    |  KEYPRO    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  |  LEANDER TOP    |  LIBRAX    |  LIMIT    |  MAGNELLO    |  MANDARIN    |  MATSURI    |  MIRADOR    |  MIRADOR FORTE    |  OPERA TOP  Koupit přípravek  |  ORIUS 25 EW    |  OSIRIS    |  PARAGAN    |  PLINKER    |  PRIAXOR EC    |  PROCEED    |  PROCHLORUS    |  PROPEL    |  PROPICO 250 EC    |  PROSARO 250 EC    |  RUBRIC 125 EC    |  RUBRIC XL    |  SEGURIS    |  SEGURIS BOLD    |  SERENADE ASO    |  SFERA 535 SC    |  SINCONIL    |  SINSTAR    |  SIRENA    |  SOLEIL    |  SPEKFREE    |  SYSTIVA    |  TAZER    |  TEBUSIP    |  TILMOR    |  TIMPANI    |  TOCATA SUPER    |  TREORIS    |  VARIANO XPRO    |  VERTISAN    |  WETO 250 EC    |  YAMATO    |  ZANTARA    | 
detail