Chemap Agro s.r.o.

Červenohnědá skvrnitost slunečnice

Latinský název: Diaporthe helianthi syn. Phomopsis helianthi
Agronutrition

Hostitelské rostliny

Slunečnice

Životní cyklus

Přežívá v posklizňových zbytcích.

Fungicidy

AMISTAR XTRA  Koupit přípravek  |  PROSARO 250 EC    |  RETENGO    | 
detail