Chemap Agro s.r.o.

Dřevokaz čárkovaný

Latinský název: Trypodendron laeve Eggers
Anglický název: conifer ambrosia beetle, striped ambrosia beetle
Agronutrition

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Kůrovcovití - Scolitidae

Insekticidy

ALFAMETHRIN    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  | 
detail