Chemap Agro s.r.o.

Boscalidový ochranný štít - unikátní řešení ochrany řepky od BASF - Všestranný fungicid Pictor®

13. 04. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 594x

Fungicid Pictor® je součástí unikátního systému ochrany řepky - boscalidového ochranného štítu. Ten poskytuje dlouhodobou fungicidní clonu na základě masivní dávky boscalidu v kombinaci s metconazolem (Efilor®) a dimoxystobinem (Pictor®). Jde o jediné řešení na trhu s účinnou látkou ze skupiny karboxamidů (SDHI) v časném jaře i květu, které poskytuje ochranu před všemi důležitými chorobami řepky s výhodami technologie AgCelence®. Kombinace tří odlišných účinných látek ze tří odlišných chemických skupin zároveň zaručuje vysokou efektivitu. Vlastnosti technologie umožňují snížení dávek fungicidů Efilor® (0,6 l/ha) a Pictor® (0,4 l/ha) oproti sólo aplikacím, což přináší významnou ekonomickou úsporu oproti sólo aplikacím mimo technologii.

Agronutrition

V loňském roce byla z pohledu intenzity výskytu a míry škodlivosti nepochybně nejnebezpečnější chorobou hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), která se vyskytla převážně v druhé polovině kvetení řepky, dále se lokálně objevily další patogeny, jako verticiliové vadnutí (Verticillium dahliae), fomová hniloba (Phoma lingam) a ojediněle čerň řepková (Alternaria brassicae) a plíseň šedá (Botrytis cinerea). Z pohledu ochrany před těmito chorobami je vždy důležitá kombinace správných agrotechnických opatření a fungicidní ochrany. Z pohledu dlouholetých vynikajících zkušeností je ideálním přípravkem chránícím porosty řepek před těmito patogeny bezesporu fungicid Pictor®, kombinující účinné látky boscalid a dimoxystrobin. To potvrzuje mimo jiné i německý Institut für Pflanzenschutz (institut ochrany rostlin) ve svém doporučení, kde vycházejí přípravky obsahující ú.l. boscalid (Efilor®Pictor®) jako nejlepší řešení ochrany řepky ať již pro časné jarní ošetření (Efilor®) nebo ošetření v průběhu květu proti hlízence a černi (Pictor®).

Všestranný a bez omezení

Fungicid Pictor® kombinuje dvě účinné látky boscalid a dimoxystrobin ze dvou odlišných skupin - karboxamidů a strobilurinů. To poskytuje nejen špičkovou účinnost na spektrum důležitých chorob řepky, ale zároveň řadí Pictor® do skupiny přípravků označovaných jako AgCelence®, které pozitivně ovlivňují fyziologii rostlin, zvyšují jejich odolnost vůči stresovým podmínkám a umožňují maximální využití výnosového potenciálu. V rámci boscalidového ochranného štítu podporuje vyšší tvorbu šešulí. Z praktického pohledu je velmi přínosným efektem zesílení stěn šešulí. Kromě samotného fungicidního efektu tato technologie umožňuje využít genetického potenciálu řepky tím, že se vytváří vyšší počet šešulí, ty mají pevnější stěny a je významně sníženo jejich předčasné pukání nebo pukání při průjezdu sklizňovou mechanizací. Navíc Pictor® je jako jediný fungicid v období květu možno použít v pásmech ochrany vod OP II. st. a je šetrný ke včelám. Toto všechno je důvodem, proč se opakovaně stal nejpoužívanějším fungicidem v období kvetení řepky ozimé.

Technologie boscalidového ochranného štítu zajišťuje ty nejlepší podmínky k dosažení vysokých výnosů pěstované řepky ozimé, díky zabezpečení ochranné fungicidní clony masivní dávkou účinné látky boscalid v kombinaci s účinnými látkami metconazol a dimoxystrobin a pozitivním fyziologickým efektům. Zároveň je pro zemědělský podnik technologie při dodržení doporučeného postupu ekonomicky velmi výhodná díky možnosti snížení aplikačních dávek fungicidů Efilor® a Pictor® při zachování plné fungicidní účinnosti.

Doporučení pro technologii Boscalidového ochranného štítu je v časném jaru (výška řepky 15–40 cm) aplikace Efilor® 0,6 l/ha a následná aplikace v období plného květu (BBCH 65) Pictor® 0,4 l/ha. Doba mezi aplikacemi přípravků Efilor® a Pictor® by neměla být delší než 21 dní z důvodu udržení kontinuální ochrany porostů řepky.

Hodnocení účinnosti fungicidů do řepky ozimé (Institut für Pflanzenschutz, Německo, 2016)
Hodnocení účinnosti fungicidů do řepky ozimé (Institut für Pflanzenschutz, Německo, 2016)

Související články

Rzi na pšenici - dlouhodobý problém

29. 05. 2017 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 244x

Trumf pro vítězství

25. 05. 2017 Bc. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 62x

Účinnost přípravku Orvego® k plísni chmelové ve chmelu

16. 05. 2017 RNDr. Jana Volková; BASF Choroby Zobrazeno 247x

Osiris® - ochraňte vaše porosty až do konce

15. 05. 2017 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 167x

Změny ve spektru a hospodářském významu škodlivých činitelů u brambor

11. 05. 2017 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 348x

Další články v kategorii Choroby

detail