Chemap Agro s.r.o.

Pevný a zdravý základ je základ

18. 04. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech Choroby Zobrazeno 145x

Zajištění pevné a zdravé báze stébel obilnin jistě patří k prvním úkolům hospodářů, které s sebou přinese jaro. Se zdravými bázemi Vám Topsinem dokážeme pomáhat už dlouho. Letos se díky novince Lomis staneme vaší oporou i při zpevňování a regulaci.

Agronutrition

Loňská sezóna vyškolila nejednoho pěstitele obilnin. Polehlých porostů bylo napříč republikou až příliš. O negativních vlivech na kvalitu produkce, celkový výnos, zvýšených nákladech ať už časových nebo na sklizňovou techniku a případné dosoušení asi není potřeba se rozepisovat. Regulace růstu je klíčovým a v podstatě nepostradatelným opatřením při pěstování současných odrůd obilnin.

Regulátor růstu Lomis je registrovaný pro použití v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, žitu a triticale. Obsahuje dvě účinné látky - inhibitory syntézy giberelinů - prohexadion a mepiquat. Účinek prohexadionu nastupuje velmi rychle po aplikaci, zatímco druhá složka se vyznačuje pozvolnějším nástupem regulačního účinku. Pozvolnější nástup mepiquatu je bohatě vyvážen dlouhodobostí jeho působení. Syntézu giberelinů má pod kontrolou po dobu až 3 týdnů. Široké aplikační okno (BBCH 30–39) umožňuje začít s budováním pevných stébel už od skutečného začátku jejich růstu, tj. od konce fáze odnožování. Aplikací v tomto časném termínu se vlastní efekt působení Lomisu projevuje zesílením buněčných stěn pletiva rostoucích stébel a zkrácením prvních internodií. Lomis ovšem současně přináší nezanedbatelný a důležitý efekt v podobě podpory růstu kořenové soustavy. Podpora kořenů se pozitivně projevuje v lepším osvojování vody, živin a ukotvením rostliny v půdě.

Bezesporu velkým plusem Lomisu je jeho účinnost již při teplotách nad 5 °C a to bez závislosti na intenzitě slunečního záření v době aplikace. To zdaleka nepatří ke standardu u všech nabízených růstových regulátorů. Dávkování volíme v rozmezí 0,6–0,8 l/ha dle stavu porostu, odrůdy a zamýšlené intenzity hnojení. V kombinaci s azolovými fungicidy, které působení Lomisu podporují, lze snížit dávku o 0,1 l/ha.

Dobře provedená regulace je však bezzubá v případě, že báze stébel ohrožují choroby pat stébel a pravý stéblolam. Ochranu ozimých obilnin proti stéblolamu na počátku sloupkování zabezpečí léty prověřený fungicid Topsin M 500 SC v dávce 0,7 l/ha. Působí hloubkově a systémově. Ideálním termínem ošetření proti pravému stéblolamu je do fáze BBCH 31, tj. do 1. kolénka. Pokud v porostu začíná řádit padlí či primární infekce braničnatek a rzí, je připraven zasáhnout třísložkový širokospektrální fungicid Impulse Super (0,6 l/ha). Jako nejefektivnější a nejspolehlivější se po letech používání ukazuje kombinace Topsin 0,5 l/ha + Impulse Super 0,5 l/ha.

Všem, kteří v rámci úspor časových a hlavně nákladových využívají nákupu přípravků v podobě zvýhodněných ceníkových balíčků, nabídneme v letošním roce výběr ze dvou alternativ. První je ryze fungicidní balíček ve složení Impulse Super + Topsin M 500 SC (10+10 l) pro ošetření plochy 20 ha obilnin. Druhou je pak letos premiérový balíček regulátoru růstu s fungicidem, kombinující novinku Lomis s fungicidem Topsin M 500 SC (10+10 l).

inz

Související články

Trumf pro vítězství

25. 05. 2017 Bc. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 38x

Účinnost přípravku Orvego® k plísni chmelové ve chmelu

16. 05. 2017 RNDr. Jana Volková; BASF Choroby Zobrazeno 233x

Osiris® - ochraňte vaše porosty až do konce

15. 05. 2017 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 148x

Změny ve spektru a hospodářském významu škodlivých činitelů u brambor

11. 05. 2017 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 323x

Rubric XL - unikátní kombinace účinných látek

07. 05. 2017 Ing. Pavel Vrzala; FMC Agro Česká republika spol. s r. o. Choroby Zobrazeno 151x

Další články v kategorii Choroby

detail