Chemap Agro s.r.o.

Účinnost přípravku Orvego® k plísni chmelové ve chmelu

16. 05. 2017 RNDr. Jana Volková; BASF Choroby Zobrazeno 424x

Peronospora je nejdůležitější chorobou chmele. Tento houbový patogen se vyskytuje každý rok v různých intenzitách. Může napadat všechny části rostliny. Napadení květů a hlávek může vést k úplné ztrátě výnosu. Přitom rozlišujeme mezi primární a sekundární infekcí. Aplikace přípravku je namířena proti sekundární infekci peronospory na chmelu.

Agronutrition

Průměr účinnosti 7 pokusů prováděných v Německu a v Čechách (2006–2010) je 88 % oproti kontrole, kde nedošlo k žádnému potlačení choroby. Průměrné napadení listů plísní chmelovou v pokusech bylo 80 %, což dává dobrou šanci účinnost přípravku prověřit.

Výhody přípravku Orvego® na první pohled:

  • Ideální kombinace účinných látek:
  • - zabezpečuje ochranu povrchu listu i vnitřní pletiva listu,
  • - kombinace je vhodná z pohledu antirezistentních opatření.
  • Vynikající ochrana květů, hlávek a listů i při vysokém tlaku choroby.
  • Rychlá a velmi dobrá odolnost proti dešti a spolehlivá aktivita za každého počasí.

Velmi komfortní formulace:

  • Přípravek se velmi snadno rozmíchává, jak můžete vidět na obrázcích s demonstrací rozpustitelnosti (obr. 1).
  • Samotná látka Initium® má schopnost se po ovlhčení ještě více rozpínat. Z toho vyplývá, že plocha chráněná účinnou látkou Initium® se po ovlhčení dále zvětšuje (graf 1).
Graf 1: Vliv ovlhčení povrchu listu na velikost chráněné plochy

Graf 1: Vliv ovlhčení povrchu listu na velikost chráněné plochy

Plocha chráněná účinnou látkou Initium® se po ovlhčení dále zvětšuje

Graf 1: Vliv ovlhčení povrchu listu na velikost chráněné plochy

 

Obr. 1: Ukázka rozpustnosti přípravku Orvego®
Obr. 1: Ukázka rozpustnosti přípravku Orvego®

 

Initium®

Účinná látka Initium® je ve chmelu novou účinnou látkou ze zcela odlišné chemické třídy (žádná křížová rezistence). Initium® inhibuje transport elektronů v komplexu III mitochondriálního dýchacího řetězce, a tím vede k rychlému poklesu koncentrace ATP v buňkách patogena. Tvorba energie je přerušena a buňky umírají.

Dimethomorf

Účinná látka dimethomorf (DMM) je známa všem pěstitelům brambor a révy z přípravků Forum® Star a Acrobat® WG. DMM se váže na buněčné stěny houbových buněk a je aktivní při potlačování syntézy celulózy. V důsledku toho buňky umírají.

Tab. 1: Charakteristika přípravku Orvego®
obsah úč. Látky 300 g/l initium®
225 g/l dimethomorf
formulace suspenzní koncentrát (SC)
plodina chmel
škodlivý organizmus plíseň chmelová
dávka a termín aplikace 2,7 l/ha,  BBCH 55–81
ochranná lhůta 10 dní
max. počet aplikací za rok 2

Orvego® poskytuje unikátní kombinaci dvou účinných látek z odlišných chemických skupin a jejich společné působení na různých místech v buňce patogena zajišťuje efektivní řešení v boji proti peronospoře.Transport účinných látek v listu je různý a tím se zvyšuje účinnost přípravku Orvego®, jak ukazuje tabulka 2.

Tab. 2: Příjem a transport účinných látek v listu
Tab. 2: Příjem a transport účinných látek v listu

Přejeme úspěšný rok a zdravý porost chmele s přípravkem Orvego®.

Související články

Proč byste měli vyzkoušet nový fungicid

25. 06. 2017 Ing. Renata Salavová; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 105x

Fuzariózy obilnin (růžovění klasů obilnin)

23. 06. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 236x

Cestování první třídou

23. 06. 2017 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 72x

Slunce, které ochraňuje

17. 06. 2017 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 60x

Bontima - špičková ochrana sladovnického ječmene, vysoký výnos a vynikající kvalita produkce

06. 06. 2017 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D. ; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 225x

Další články v kategorii Choroby

detail