Chemap Agro s.r.o.

Účinnost přípravku Orvego® k plísni chmelové ve chmelu

16. 05. 2017 RNDr. Jana Volková; BASF Choroby Zobrazeno 234x

Peronospora je nejdůležitější chorobou chmele. Tento houbový patogen se vyskytuje každý rok v různých intenzitách. Může napadat všechny části rostliny. Napadení květů a hlávek může vést k úplné ztrátě výnosu. Přitom rozlišujeme mezi primární a sekundární infekcí. Aplikace přípravku je namířena proti sekundární infekci peronospory na chmelu.

Agronutrition

Průměr účinnosti 7 pokusů prováděných v Německu a v Čechách (2006–2010) je 88 % oproti kontrole, kde nedošlo k žádnému potlačení choroby. Průměrné napadení listů plísní chmelovou v pokusech bylo 80 %, což dává dobrou šanci účinnost přípravku prověřit.

Výhody přípravku Orvego® na první pohled:

  • Ideální kombinace účinných látek:
  • - zabezpečuje ochranu povrchu listu i vnitřní pletiva listu,
  • - kombinace je vhodná z pohledu antirezistentních opatření.
  • Vynikající ochrana květů, hlávek a listů i při vysokém tlaku choroby.
  • Rychlá a velmi dobrá odolnost proti dešti a spolehlivá aktivita za každého počasí.

Velmi komfortní formulace:

  • Přípravek se velmi snadno rozmíchává, jak můžete vidět na obrázcích s demonstrací rozpustitelnosti (obr. 1).
  • Samotná látka Initium® má schopnost se po ovlhčení ještě více rozpínat. Z toho vyplývá, že plocha chráněná účinnou látkou Initium® se po ovlhčení dále zvětšuje (graf 1).
Graf 1: Vliv ovlhčení povrchu listu na velikost chráněné plochy

Graf 1: Vliv ovlhčení povrchu listu na velikost chráněné plochy

Plocha chráněná účinnou látkou Initium® se po ovlhčení dále zvětšuje

Graf 1: Vliv ovlhčení povrchu listu na velikost chráněné plochy

 

Obr. 1: Ukázka rozpustnosti přípravku Orvego®
Obr. 1: Ukázka rozpustnosti přípravku Orvego®

 

Initium®

Účinná látka Initium® je ve chmelu novou účinnou látkou ze zcela odlišné chemické třídy (žádná křížová rezistence). Initium® inhibuje transport elektronů v komplexu III mitochondriálního dýchacího řetězce, a tím vede k rychlému poklesu koncentrace ATP v buňkách patogena. Tvorba energie je přerušena a buňky umírají.

Dimethomorf

Účinná látka dimethomorf (DMM) je známa všem pěstitelům brambor a révy z přípravků Forum® Star a Acrobat® WG. DMM se váže na buněčné stěny houbových buněk a je aktivní při potlačování syntézy celulózy. V důsledku toho buňky umírají.

Tab. 1: Charakteristika přípravku Orvego®
obsah úč. Látky 300 g/l initium®
225 g/l dimethomorf
formulace suspenzní koncentrát (SC)
plodina chmel
škodlivý organizmus plíseň chmelová
dávka a termín aplikace 2,7 l/ha,  BBCH 55–81
ochranná lhůta 10 dní
max. počet aplikací za rok 2

Orvego® poskytuje unikátní kombinaci dvou účinných látek z odlišných chemických skupin a jejich společné působení na různých místech v buňce patogena zajišťuje efektivní řešení v boji proti peronospoře.Transport účinných látek v listu je různý a tím se zvyšuje účinnost přípravku Orvego®, jak ukazuje tabulka 2.

Tab. 2: Příjem a transport účinných látek v listu
Tab. 2: Příjem a transport účinných látek v listu

Přejeme úspěšný rok a zdravý porost chmele s přípravkem Orvego®.

Související články

Trumf pro vítězství

25. 05. 2017 Bc. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 45x

Osiris® - ochraňte vaše porosty až do konce

15. 05. 2017 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 150x

Změny ve spektru a hospodářském významu škodlivých činitelů u brambor

11. 05. 2017 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 327x

Rubric XL - unikátní kombinace účinných látek

07. 05. 2017 Ing. Pavel Vrzala; FMC Agro Česká republika spol. s r. o. Choroby Zobrazeno 151x

Živá voda jménem Mandarin

05. 05. 2017 Ing. Jakub Řezanina; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 148x

Další články v kategorii Choroby

detail