Chemap Agro s.r.o.

Agrovital multifunkční pomocná látka vhodná i do kombinací s nově zaváděnými pesticidy

30. 05. 2017 Ing. Lukáš Svoboda,; AgroProtec s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 140x

Používání pomocných látek v oblasti ochrany rostlin se stalo standardním opatřením, které směřuje k efektivnímu využívání potenciálu přípravků na ochranu rostlin. Na trhu je v současné době celá řada smáčedel na bázi alkoholů, minerálních i rostlinných olejů, organosilikonů i akrylamidů. Tato „smáčedla“ jsou chemické sloučeniny, které snižují povrchové napětí aplikovaných kapalin, proto se využívají především jako smáčedla.

Agronutrition

V posledních letech lze i na českém pesticidním trhu pozorovat zavádění nových přípravků na ochranu rostlin s moderními formulacemi, které již zpravidla obsahují komplex smáčedel nové generace zpravidla na bázi organosilikonů, olejů, akrylamidů a dalších látek. Otázkou tedy zůstává, zda má smysl přidávat smáčedla k pesticidům, které tyto látky již ve své formulaci obsahují.

Naproti tomu lze s velmi dobrými výsledky využít jednu ze základních substancí, která se osvědčila jako kvalitní pomocná látka s pozitivními účinky na zlepšení vlastností aplikovaných pesticidů, a tou je bezesporu přírodní terpen pinolene obsažený v komerčním přípravku Agrovital, který se odlišuje od celé skupiny chemických smáčedel především:

  • koncentrovaná přírodní látka, 96 % pinolene - pryskyřice stromů = přirozená látka pro rostliny bez jakékoliv fytotoxicity,
  • působí jako silné, ale šetrné smáčedlo,
  • aktivně chrání přípravky před smyvem deštěm,
  • chrání přípravky před odparem zejména při aplikací za vysokých teplot,
  • prodlužuje dobu ovlhčení listu po aplikaci, čímž zaručuje vyšší účinnost systémových přípravků (zejm. fungicidů za vyšších teplot),
  • prodlužuje účinnost kontaktních přípravků,
  • snižuje úlet postřiku (účinek je registrován na rozdíl od chemických smáčedel),
  • nerozpouští voskovou vrstvičku na povrchu listů (vhodný i do citlivých plodin - cukrovka),
  • v TM kombinaci nezvyšuje toxicitu pro včely.

Nezbytné je rovněž podotknout, že pinolene obsažený v Agrovitalu se nepoužívá při výrobě žádných formulací pesticidních přípravků, a proto se společnost AgroProtec s.r.o. v posledních letech intenzivně věnuje zkoušení Agrovitalu s pesticidy obsahující ve své formulaci komplex smáčedel nové generace.

Graf 1: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů
(Zdroj: Ditana 2016)
Graf 1: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Graf 2: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů
(Zdroj: Ditana 2016)
Graf 2: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Agrovital podporuje účinnost i u nově zaváděných pesticidů a zároveň je chrání je před negativními vlivy počasí

V rámci ověřování tohoto způsobu použití Agrovitalu jsou každoročně v České republice prováděny ve spolupráci s odbornými institucemi poloprovozní a přesné maloparcelkové pokusy, jejichž cílem bylo ověřit efekt přídavku multifunkční pomocné látky Agrovital do TM kombinací s různými nově zaváděnými fungicidy, které ve své formulaci již obsahují komplex smáčedel nové generace. Na vybraných lokalitách byly provedeny aplikace Agrovitalu v dávce 0,07 % spolu s vybranými novými fungicidy za účelem zjištění vlivu na fungicidní účinnost a výši výnosu řepky, pšenice a ječmene.

Výsledky výnosového hodnocení ze všech založených pokusů korespondují s dosaženou účinností přípravků, kdy nejvyšší výnos semen byl zjištěn na variantách ošetřených kombinací přípravku Agrovital 0,07 % s fungicidem v registrované dávce. V porovnání se samostatnou aplikací foliárního fungicidu přineslo přidání Agrovitalu do postřikového sledu zvýšení výnosu v průměru pokusů o 2–7 %.

Dosažené výsledky dokazují, že přidání multifunkční pomocné látky Agrovital do postřikového sledu s nově zaváděnými fungicidy jako jsou Prosaro, Tilmor, Capalo, Osiris, Acanto, Swing Top, Hutton, Delaro, Zantara, Amistar, Boogie Xpro, Adexar Plus a další, podporuje fungicidní účinnost samotného přípravku, což je doprovázeno silným výnosovým efektem. Při použití 0,07% koncentrace a dávky 200 l vody/ha činí náklady na pořízení přípravku Agrovital cca 99 Kč/ha.

Graf 3: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Graf 3: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Agrovital v TM kombinacích je bezpečný pro včely

Protože nachází Agrovital uplatnění při společné aplikaci s fungicidy do květu řepky byly v loňském roce provedeny ve Výzkumném ústavu včelařském DOL zkoušky na určení toxicity směsí Agrovital 0,07 % + Agrostim Tria 0,1 l/ha + Amistar Xtra 1,0 l/ha / Pictor 0,5 l/ha / Prosaro 250 EC 0,75 l/ha. Na základě protokolu o zkouškách číslo 1251/2016 je možno konstatovat, že při dodržení dávkování jsou směsi přípravků v uvedených kombinacích a koncentracích netoxické pro včely.

Používání multifunkční pomocné látky Agrovital vytváří nové možnosti pro úspěšné aplikace nově zaváděných foliárních fungicidů s moderní formulací zejména za nepříznivých podmínek (déšť, sucho, vítr, stres). Toto opatření směřuje k efektivnímu využívání potenciálu přípravků na ochranu rostlin, snižování ztrát aplikovaných pesticidů vlivem úletu, odparu, smyvu deštěm a projevuje se rovněž v nižším zatížení životního prostředí. V pokusech Agrovital prokázal pozitivní vliv na účinnost i v případě použití moderních nově zaváděných přípravků, které již ve formulaci obsahují komplex smáčedel nové generace. Při vyhodnocení pokusů po ekonomické stránce přítomnost Agrovitalu v postřikovém sledu se jevila jako vysoce rentabilní opatření. Použití Agrovitalu je samozřejmě možné a výhodné i v kombinaci se staršími přípravky, které mají ve formulaci starší smáčedla nebo je neobsahují.

Související články

Řepkový med je (zatím) bez rizika

20. 06. 2017 Ing. Dalibor Titěra, CSc.; Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol Ochrana obecně Zobrazeno 247x

Nepolehlé porosty a zdravé makovice zajistí Tilmor

19. 06. 2017 Ing. Petr Ort, Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 71x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2017

16. 06. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 537x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2017

15. 06. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 420x

Co nového v řepkách od Syngenty?

11. 06. 2017 Ing. Dana Brožová; Syngenta Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 147x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail