Chemap Agro s.r.o.

Jak na zaplevelení obilin na jaře?
Kvalitní a inovovaná řešení je k dispozici

26. 03. 2017 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Ochrana obecně Zobrazeno 241x

Společnost ADAMA přináší zajímavá řešení s dobrým poměrem užitku a ceny a s širokou registrací. Důkazem toho je i inovovaný Balíček Trimmer 500 + Tomahawk (dříve Trimmer + Tomigan, zvaný Legend). Balíček je ucelené řešení, které kromě úplného plevelohubného spektra nabízí i stále bezprecedentní šetrnost vůči kulturní plodině, což zejména oceňují pěstitelé sladovnického ječmene. Přípravek Pegas představuje osvědčený herbicid s mimořádně širokou registrací.

Agronutrition

Nový balíček Trimmer 500 + Tomahawk

Je důstojný nástupce dřívějšího balíčku Trimmer + Tomigan (zvaný též Legend). Nový balíček obsahuje inovované obě složky. Trimmer s obsahem 750 g tribenuronu se zde mění na Trimmer 500 s obsahem 500 g tribenuronu. Snížení množství účinné látky zpřesní preciznost dávkování na ha, což vyhovuje stále náročnějším eko-toxikologickým požadavkům. Tomahawk nahrazuje starší formulaci s 250 g fluroxypyru v přípravku Tomigan. Dávkování Tomahawku tak zůstává tradiční.

Inovovaný balíček Trimmer 500 + Tomahawk je elegantní možností jak na jaře hubit celé spektrum dvouděložných plevelů v obilninách, a to s vynikající selektivitou vůči kulturní plodině. Kombinaci rovněž zdobí optimální reziduální působení. Dostatečně dlouhé, aby zabránilo následné vlně pozdního zaplevelení a zároveň dostatečně krátké, aby nevznikala žádná omezení pro následné plodiny. Balíček obsahuje: 3×500 g Trimmer 500 + 20 l Tomahawk. Balíček je inspirován legendární kombinací účinných látek tribenuron + fluroxypyr. Přináší dlouhodobou a úplnou kontrolou rozsáhlého spektra dvouděložných plevelů, které se vyskytují v obilninách na jaře, a to včetně přerostlého svízele. Navíc přidává zajímavou cenu aplikace. Praktická bezchybná účinnost proti dvouděložným plevelům snoubená s nadstandartní šetrností k pěstované obilnině se pozitivně promítá i do výnosů.

Mnohaleté pokusy prokázali, že pěstitel v dlouholetém průměru může počítat s dodatečným 3% navýšením úrody při použití této kombinace oproti běžným standardům.

Tab. 1: Praktické možnosti aplikace a doporučené dávkování Trimmer 500 + Tomahawk
Tab. 1: Praktické možnosti aplikace a doporučené dávkování Trimmer 500 + Tomahawk

Pegas

Herbicid Pegas je určen pro ochranu obilnin, kukuřice a porostů semenných trav. Přináší osvědčenou kombinaci účinných látek florasulam + 2,4 D. Rozsáhlé registrace herbicidu Pegas přináší výhodu možnosti použití ve všech druzích obilnin. Přípravek jistě ocení i pěstitelé trav na semeno, kterým rozšíří možnost výběru účinné plevelohubné strategie i pěstitelé kukuřice, kteří hledají ekonomicky výhodné řešení oprav druhotného zaplevelení porostu nebo opravných zásahů po eventuelním neuspokojivém účinku preemergentní aplikace.

V obilninách Pegas používáme postemergentně v širokém aplikačním oknu od 3. listu obilniny až do objevení se 2. kolénka. V kukuřici od 2. po 4. list kukuřice. Optimální teplota při plevelohubném zásahu by měla být v rozmezí 7– 25 °C. Dávku vody volíme mezi 150–300 l. Přidáním smáčedla nové generace Rollwet 0,1 l/ha se účinnost zásahu zvýší a umožní zároveň lepší pokrytí cílových plevelů i při použití nižších dávek vody. Přípravek lze používat i v tank-mix kombinaci s hnojivem DAM 390.

Pegas úspěšně hubí heřmánkovité, svízel přítula, brukvovité plevele, ptačinec žabinec, výdrol slunečnice roční, mák vlčí, laskavce, pcháč oset, chrpa modrák, pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, úhorník mnohodílný, merlíky, ostrožka polní a další. Dobře kontroluje i violky, pokud jsou však v době aplikace ve fázi přízemní listové růžice. Pozdější stadia již nejsou potlačována dostatečně. Přípravek nehubí trávovité plevele, rozrazily a zemědým lékařský. Pegas představuje nákladově úspornější řešení.

Tab. 2: Dávkování herbicidu Pegas
Tab. 2: Dávkování herbicidu Pegas

Závěr

Herbicid Pegas i inovovaný balíček Trimmer 500 + Tomahawk představují chytrou volbu, jak na jaře ekonomicky potlačit dvouděložné plevele a dosáhnout čistých, bezplevelných porostů obilnin.

Související články

Hodnocení citlivosti čmeláka zemního k účinným látkám pesticidů v roce 2016

20. 04. 2017 Ing. Pavel Kolařík; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Ochrana obecně Zobrazeno 222x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2017

15. 04. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 560x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2017

14. 04. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 524x

Rostlinné pesticidy - Curcuma longa - kurkumovník dlouhý

13. 04. 2017 Ing. Roman Pavela, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 29x

Zvýšení jistoty vzcházení a překonání stresu ultrapřesnou výživou

30. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Ochrana obecně Zobrazeno 188x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail