Chemap Agro s.r.o.

Ochrana řepky ozimé na podzim přípravkem Caryx

18. 10. 2016 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 694x

Určitě budete souhlasit s tvrzením, že je důležité aplikovat na podzim přípravky regulující růst mladých rostlin řepky a chránící je před infekcí houbovými chorobami. Každoroční velký zájem a spokojenost Vás zákazníků svědčí o tom, že nejlepší volbou je přípravek Caryx®. Kombinuje dvě účinné látky metkonazol a mepikvát chlorid, které jsou spojené do formulace speciálně vyvinuté pro řepku.

Agronutrition

Caryx®:

  • silná, ale šetrná regulace,
  • přisedlé rostlinné růžice,
  • silný a zdravý kořenový krček,
  • mohutný kořenový systém,
  • ideálních podmínky pro jarní regeneraci a potenciál pro vysoký výnos.

Působení přípravku Caryx®:

1) chrání rostliny proti infekci houbovými patogeny a to zejména fomovou hnilobou,

2) chrání rostliny před poškozením mrazem udržením vegetačního vrcholu nízko nad povrchem půdy, tvorbou silného kořenového krčku a zesílením růstu kořenového systému na úkor nadzemní biomasy.

Ochrana před fomovou hnilobou

Při vhodné kombinaci povětrnostních podmínek na podzim (teploty okolo 15 °C a vysoká vlhkost) dochází k infekci mladých listů řepky fomovou hnilobou, následně dochází k rozvoji a růstu houbového patogena uvnitř listů směrem ke kořenovému krčku a jeho infekci. Po obnovení vegetace na jaře je kořenový krček silně poškozen a dochází k poškození nebo úhynu rostlin řepky.

Pro účelnou a efektivní ochranu před tímto patogenem je nutné provést aplikaci fungicidu již na podzim. Srovnání účinnosti přípravku Caryx® na fomovou hnilobu se standardy běžně dostupnými na českém trhu dlouhodobě potvrzují, že je Caryx® v účinnosti plně srovnatelný se standardy nebo dosahuje lepší účinnosti. Vysoké účinnosti je dosahováno již při aplikaci od 0,75 l/ha.

Vliv aplikace přípravku Caryx na napadení kořenů fomovou hnilobou (30.6.2015, Ing. Plachká, Oseva Pro Opava)
Vliv aplikace přípravku Caryx na napadení kořenů fomovou hnilobou (30.6.2015, Ing. Plachká, Oseva Pro Opava)

Regulace růstu na podzim dává základ vysokým výnosům

Důležitou vlastností přípravku Caryx® je schopnost efektivní regulace hmoty nadzemních částí řepky ozimé a zabránění vytahování vegetačního vrcholu. Při pohledu na pole řepky ošetřené přípravkem Caryx® je vidět, jak rostliny vytváří „přisedlý“ habitus. Spolu v kombinaci s tvorbou silného kořenového krčku a mohutného kořenového aparátu se tak vytváří ideální podmínky pro úspěšné přezimování založených porostů řepky ozimé. Pro vytvoření těchto podmínek je ideální aplikace v rozpětí dávek 0,75–1,0 l/ha (v závislosti na podmínkách a stavu porostu).

Častým a důležitým dotazem je, jaký vliv má aplikace růstového regulátoru na výnos. Zkušenosti z praxe podložené desítkami výsledků přesných maloparcelkových pokusů jasně poukazují na to, že Caryx® v žádném případě nesnižuje výnos rostlin řepky ozimé, naopak je plně srovnatelný se všemi běžnými standardy na trhu. Je to dáno tím, že podzimní aplikací přípravku Caryx® umožníme vytvoření základů výnosotvorných postranních větví (pupenů) a jejich ochranu v zimním období, čímž vytváříme základ vysokých výnosů.

Vliv aplikace přípravku Caryx na růst rostliny

Regulace růstu

Zabránění vytahování kořenového krčku

Podpora růstu kořenů

Odolnost vymrznutí

Související články

Řepkový med je (zatím) bez rizika

20. 06. 2017 Ing. Dalibor Titěra, CSc.; Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol Ochrana obecně Zobrazeno 212x

Nepolehlé porosty a zdravé makovice zajistí Tilmor

19. 06. 2017 Ing. Petr Ort, Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 39x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2017

16. 06. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 398x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2017

15. 06. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 363x

Co nového v řepkách od Syngenty?

11. 06. 2017 Ing. Dana Brožová; Syngenta Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 132x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail