Chemap Agro s.r.o.

Zvýšení jistoty vzcházení a překonání stresu ultrapřesnou výživou

30. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Ochrana obecně Zobrazeno 335x

Účelnost přesného založení porostů se potvrzuje každoročně. Dobrý start porostu se pozná v silném kořeni. Absence životaschopného kořene má za následek omezenou tvorbu výnosu, důvodem je redukce listové plochy. Následný nedostatek asimilátů v generativní fázi vývoje se projeví zhoršením výnosu i kvality produkce.

Agronutrition

Rychlé a rovnoměrné vzcházení a tvorba silných jedinců je základním cílem farmáře. S technologií zabezpečující rychlý start vzcházející plodiny a optimální vývin kořenového systému přichází společnost Timac Agro Czech v podobě nového produktu - Duostart®.

Duostart® je mikrogranulované hnojivo určené pro ultra-přesnou aplikaci živin přímo k osivu během setí. Jeho použití vede ke zvýšení jistoty vzcházení porostu. Díky přímému kontaktu hnojiva s osivem a mladými vzcházejícími rostlinkami, vyniká výrazným startovacím efektem. Hnojivo obsahuje 12 % N-NH4, 20 % P2O5, 32 % SO3, 2 % Zn a stimulátor biologických procesů MPPA DUO (organický komplex chránící živiny před retrogradací a fixací). Mikrogranulát stimuluje metabolismus rostlin, růst kořenů a umožňuje efektivní využití všech živin bez rizika popálení či fytotoxicity.

Hnojivo je navržené tak, aby byl podpořený synergizmus dusíku a fosforu a potlačen antagonizmus fosforu se zinkem. Všechny živiny v hnojivu jsou ve vodorozpustné formě a okamžitě přístupné pro kořínky vzcházejících rostlin. Mikrogranulované hnojivo Duostart® eliminuje dopad nízké úrovně mineralizace při vzcházení a to hlavně zvýšením obsahu přístupných živin v blízkosti osiva.

Duostart® je komplexně vyvážené hnojivo s velikostí granulek 0,5–1 mm. Tato velikost oproti běžné granulaci hnojiv zabezpečuje mnohonásobně větší aktivní povrch hnojiva, což umožňuje lepší kontakt s půdní vodou a tím i vyšší rozpustnost a přijatelnost. Díky těmto vlastnostem má Duostart® aplikovaný v dávce 25 kg/ha do seťové rýhy výrazně vyšší využitelnost živin než klasická hnojiva.

Výhodou je jednoduchá manipulace, eliminace stresů vzcházejících rostlin (sucho, nízká teplota, půdní škraloup) a vytvoření konkurenční jistoty před nežádoucími plevely.

Význam použití hnojiva Duostart:

  • Pokrývá požadavky rostlin na živiny na počátku vývoje
  • Rychlé působení na růst klíčících rostlin
  • Optimální start založeného porostu
  • Dobrý růst a zakládaní kořenového systému
  • Stimulátor zakořenění a počátečního růstu
  • Ochrana živin proti znepřístupnění (MPPA Duo)
  • Vyhnutí se antagonistickému příjmu P/Zn
  • Vhodný pro zakládání porostů jařin: kukuřice, mák, cukrová řepa, slunečnice

Aplikace pomocí adaptéru na secím stroji nebo mícháním mikrogranulovaného hnojiva s osivem umožňuje snazší setí osiva spolu s Duostartem
Aplikace pomocí adaptéru na secím stroji nebo mícháním mikrogranulovaného hnojiva s osivem umožňuje snazší setí osiva spolu s Duostartem

Tab. 1: Vliv Duostartu na výnos a kvalitativní parametry cukrové řepy (SC Sereď; lokalita Selice)
Tab. 1: Vliv Duostartu na výnos a kvalitativní parametry cukrové řepy (SC Sereď; lokalita Selice)

Tab. 2a: Vliv Duostartu na výnos SH, ZH a zrna kukuřice (Mendelova univerzita, Žabčice)
Tab. 2a: Vliv Duostartu na výnos SH, ZH a zrna kukuřice (Mendelova univerzita, Žabčice)

Tab. 2b: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při využití v BPS (Mendelova univerzita, Žabčice)
Tab. 2b: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při využití v BPS (Mendelova univerzita, Žabčice)

Tab. 2c: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při prodeji zrna (Mendelova univerzita, Žabčice)
Tab. 2c: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při prodeji zrna (Mendelova univerzita, Žabčice)

Tab. 3: Vliv Duostartu a Hydrogelu na výnos máku (ČZU; lokalita Červený Újezd, Lešany)
Tab. 3: Vliv Duostartu a Hydrogelu na výnos máku (ČZU; lokalita Červený Újezd, Lešany)

inz

Související články

Redigo Pro - jednoduché rozhodnutí a léto v pohodě

19. 07. 2017 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 66x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2017

16. 07. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 398x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2017

15. 07. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 345x

Řepkový med je (zatím) bez rizika

20. 06. 2017 Ing. Dalibor Titěra, CSc.; Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol Ochrana obecně Zobrazeno 354x

Nepolehlé porosty a zdravé makovice zajistí Tilmor

19. 06. 2017 Ing. Petr Ort, Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 156x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail