Chemap Agro s.r.o.

Ataman® a Biathlon® 4D - zjednodušte si práci

15. 02. 2017 Ing. Libor Svatoň; BASF Plevele Zobrazeno 948x

Před několika lety zavedla firma BASF nové herbicidy pro jarní ošetření obilnin. Přípravky Ataman® a Biathlon® 4D si od té doby získaly početnou skupinu příznivců. Důvodem pro rostoucí oblibu obou přípravků je kromě spolehlivé účinnosti, široké registraci, velmi dobré mísitelnosti s ostatními přípravky, velmi jednoduché použití a především minimální aplikační omezení. A to bude hrát v budoucnu v ochraně rostlin rozhodující roli.

Agronutrition

Ataman®

Širokospektrální přípravek Ataman® hubí jak dvouděložné plevele, tak široké spektrum trávovitých plevelů. Je určen k jarní ochraně pšenice ozimé, žita a tritikale. Je určen pro komplexní jarní odplevelení porostů, které nebyly na podzim vůbec ošetřeny. Kromě běžné chundelky metlice hubí i oves hluchý, sveřepy, jílky a psárky. Běžně používaná dávka nestačí na pýr plazivý, ale při vyšších dávkách kolem 250 g/ha dochází k určitému potlačení i tohoto vytrvalého plevele. Při správném načasování je možno s tímto přípravkem jedním zásahem vyhubit celé spektrum plevelů. Správné načasování znamená počkat, až budou plevele vzešlé. Ataman® je jeden z nejbezpečnějších herbicidů pro následné plodiny.

Další důležitou výhodou Atamanu je velmi široké aplikační okno. Díky svému složení účinkuje už od teplot kolem 7 °C, takže je možno použít ho i pro časné jarní aplikace. Na druhou stranu díky výborné selektivitě je Ataman® registrován pro použití až do fáze 2. kolénka ozimých obilnin.

Přípravek Ataman® rovněž nepřidělá příliš starostí z hlediska aplikačních omezení. Není zakázán v ochranných pásmech vodních zdrojů ani na svazích a omezení vzdáleností od povrchových vod (5 m) je možno s použitím nízkoúletových trysek redukovat na nulu.

Ataman® je možno použít samostatně stejně jako v tankmixu s fungicidy, regulátory růstu a listovými hnojivy. Kombinace s hnojivem DAM 390 je velmi dobře selektivní a navíc zvyšuje a zrychluje účinnost přípravku. V případě vysokého výskytu trávovitých plevelů nebo nepříznivých podmínek pro aplikaci - sucho, chlad, silná vosková vrstvička plevelů - je vhodné přidat smáčedlo Dash® HC 1,0 l/ha. Účinek se smáčedlem je vyšší než s hnojivem DAM 390.

Běžně se Ataman® používá v dávce 150 g/ha. V této dávce spolehlivě kontroluje dvouděložné plevele a chundelku metlici do fáze začátku sloupkování a oves hluchý do fáze odnožování. Pokud jsou plevele v rané růstové fázi, stačí i dávka 130 g/ha.

Biathlon® 4D

Do skupiny herbicidů určených k hubení dvouděložných plevelů v obilninách patří Biathlon® 4D. Pro ten ale platí ještě více než pro přípravek Ataman®, že je to především herbicid pro jednoduché a bezproblémové použití. Tím se také odlišuje od většiny konkurentů. K jeho hlavním výhodám patří:

  • Široká registrace - stačí jeden přípravek pro všechny obilniny.
  • Flexibilita aplikace - Biathlon® 4D je velmi selektivní k obilninám. Díky tomu má velmi široké aplikační okno od fáze tří lístků (u jařin) až do plně vyvinutého praporcového listu. Když nestihnete ošetřit z důvodu nepříznivých podmínek nebo selže předchozí ošetření, s Biathlonem® 4D máte dost času na opravu.
  • Nezávislost na počasí - Biathlon® 4D účinkuje i při nízkých teplotách a je možno ho použít i pro časné jarní aplikace. Formulace přípravku a smáčedlo Dash® HC zajišťují odolnost ke smytí deštěm už hodinu po aplikaci
  • Výborná mísitelnost - Biathlon® 4D lze bez problému použít v tankmixu s regulátory růstu, fungicidy, insekticidy, listovými hnojivy a dalšími herbicidy. Běžná je například aplikace v čistém DAM 390. Je to jeden z mála herbicidů, který je bez problémů mísitelný s graminicidy, jako je např. Axial Plus. Nemusíte se bát nepříznivého ovlivnění účinku.
  • Nízký objem vody - Lze aplikovat ve 100–400 l vody/ha.
  • Bezpečný pro následné plodiny - Stejně jako u Atamanu i tady platí, že účinné látky se v půdě velmi rychle rozkládají. Výsledkem je vynikající bezpečnost pro následné plodiny bez ohledu na způsob zpracování půdy.
  • Aplikační omezení - Přípravek má minimální aplikační omezení, lze ho použít v ochranných pásmech i na svazích u vodních toků. Ochrannou vzdálenost 5 m od povrchové vody lze redukovat na 0 m.
  • Široké spektrum účinku - Biathlon® 4D kontroluje všechny významné dvouděložné plevele. Svízel přítula, heřmánky, mák vlčí, zemědým a brukvovité plevele jsou samozřejmostí. Odolné plevele spodního patra, jako je violka rolní, rozrazil perský nebo kakost, musí být ošetřeny včas, pak bude účinek velmi dobrý. Biathlon® 4D se stává stále oblíbenějším přípravkem i v jarním ječmeni. Běžné jarní plevele nepředstavují pro Biathlon® 4D žádný problém, pouze při vyšším výskytu pcháče přidejte přípravek na bázi MCPA, např. 0,75 l/ha Dicopur M 750.
  • Dávkování - Přípravek Biathlon® 4D se používá v dávce 50 g/ha + smáčedlo Dash® HC 0,5 l/ha. Smáčedlo je součástí balení a je zdarma.

Stav plevelů 2 týdny po aplikaci Biathlon® 4D + Dash® HC (SHR Václav Pavlíček, foto 2. 4. 2013)
Stav plevelů 2 týdny po aplikaci Biathlon® 4D + Dash® HC (SHR Václav Pavlíček, foto 2. 4. 2013)

Související články

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 169x

Postemergentní regulace plevelů v kukuřici: důvody a možnosti

26. 05. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 428x

Čisté pole je vizitkou každého pěstitele

24. 05. 2017 Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 195x

Rychlejší než blesk

06. 05. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 220x

Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách

02. 05. 2017 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 487x

Další články v kategorii Plevele

detail