Chemap Agro s.r.o.

Čisté pole je vizitkou každého pěstitele

24. 05. 2017 Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 194x

Na zdravé a čisté pole je vždy krásný pohled. Každému dokazuje správně zvolenou technologii a optimální péči toho, kdo se o ně stará. Je tou nejlepší vizitkou každého pěstitele. Na druhou stranu, i pole zaplevelená bývají nepřehlédnutelná. Ale tím se nikdo rád nechlubí. A když plevelné trávy v obilninách přerostou tak, že se v nich kulturní plodina ztrácí, je to pro pěstitele nejen špatná vizitka, ale především jistá významná ztráta na výnose.

Agronutrition

Trávy dokážou být velmi silným protivníkem a boj s nimi je často obtížný. Některé druhy dokáží navíc na zbraně použité pěstitelem po čase vyzrát a obrnit se proti účinku použitých zbraní - herbicidů. Tento jev známe pod názvem rezistence a vyskytuje se na našich polích bohužel stále častěji. Potom je třeba sáhnout po zbrani jiné a účinnější. A přesně takovou je Axial Plus. Herbicid, který zbaví pole všech hlavních jednoděložných plevelů a poradí si i s rezistentní chundelkou metlicí. Pěstitelé, kteří Axial používají, to dobře ví. Jejich pole jsou pak jejich chloubou a vizitkou té nejlepší péče.

Obr. 1: Testování účinnosti přípravků na rezistentní populace chundelky metlice dokazuje spolehlivost Axialu Plus, odumřelé rostliny potvrzují účinnost i na tyto problematické populace
Obr. 1: Testování účinnosti přípravků na rezistentní populace chundelky metlice dokazuje spolehlivost Axialu Plus, odumřelé rostliny potvrzují účinnost i na tyto problematické populace

Herbicid Axial Plus obsahuje účinnou látku pinoxaden ze skupiny fenylpyrazolinů. Zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany proti všem hospodářsky významným trávovitým plevelům v obilninách, jako je oves hluchý, chundelka metlice a psárka polní. Výborně účinkuje na béry, jílky, ježatky lesknice, prosa a dobře řeší výdrol ovsa.

Společnost Syngenta již několik let provádí testování populací chundelky metlice ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, kde každoročně analyzují desítky a desítky odebraných vzorků (obr. 1) Výsledky dokazují, že účinná látka pinoxaden má svůj nezastupitelný význam z pohledu antirezistentních strategií. Účinnost přípravků inhibujících enzym acetyl-koenzym A karboxylázu (kam patří pinoxaden) je velmi vysoká i na populace, které jsou rezistentní vůči inhibitorům enzymu acetolaktát syntázy (ALS).

inz axial

Související články

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 169x

Postemergentní regulace plevelů v kukuřici: důvody a možnosti

26. 05. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 428x

Rychlejší než blesk

06. 05. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 220x

Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách

02. 05. 2017 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 487x

Regulace plevelů v kukuřici - současný stav a výhled do budoucna

25. 04. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 485x

Další články v kategorii Plevele

detail