Chemap Agro s.r.o.

Komplexní řešení v ochraně řepky ozimé

18. 07. 2017 Bc. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 199x

Ke stálicím herbicidního ošetření řepky patří prověřená kombinace přípravků Bantux a Gamit 36 CS s originálními účinnými látkami metazachlor a clomazon. Před zakládáním nových porostů nás však ještě čeká finiš v letošní sezóně. Snahu maximalizovat výnos účinně podpoří lepidlo Flexi a desikant Gallup Super 360.

Nejednotné kvetení a zrání porostů řepky vede k velkým sklizňovým ztrátám. Snížení výnosu může v nejdivočejších případech dosahovat až jedné čtvrtiny. Zabránit radikálnímu poklesu tržeb můžeme aplikací lepidla Flexi. To omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty tím, že na povrchu rostlin vytváří trvale pružnou membránu. Polopropustný obal zabrání praskání šešulí při dozrávání, a tím vypadávání semen. Membrána současně zamezuje pronikání vody do pletiv, ale neomezuje její odpar. Tím se zajistí rychlejší oschnutí porostu po dešti, což umožní dřívější nástup sklízecí techniky zpět do porostu. Nejvyššího účinku dosáhnete, pokud Flexi aplikujete 3–4 týdny před očekávanými žněmi v dávce 1,0 l/ha. Mnozí využívají i sníženou dávku 0,5 l/ha v kombinaci s přípravkem Gallup Super 360 v dávce 2,0 l/ha zhruba dva týdny před sklizní. Při použití výhodného balíčku Flexi a Gallup Super 360 se nevyrovnané porosty srovnají v dozrávání, vysuší a sklizeň se tak urychlí.

Vzcházející porosty řepky ozimé potřebují na startu pomoci s konkurencí celé řady plevelů. V raných fázích si řepka musí vybojovat životní prostor, přístup k živinám a zejména se s nikým nedělit o vláhu. V jejím snažení jí dlouhodobě nejlépe pomáhají PRE aplikace herbicidů. Z nich pak zejména takových, které jsou vůči vzcházející řepce tolerantní, ale přitom dostatečně účinné. Povedené herbicidní ošetření je zárukou nerušeného podzimního vývoje, lepšího jarního startu, což přímo ovlivňuje výnos. Úspěšný zásah musí dokonale kontrolovat heřmánkovité plevele, svízel přítulu, chundelku metlici a řadu dalších. V tomto ohledu je vynikajícím a spolehlivým řešením kombinace herbicidů Bantux a Gamit 36 CS v ekonomickém balíčku Bantux Pack. Jedná se o spojení dvou originálních herbicidů, jejichž aplikace se provádí nejpozději do 3 dnů po zasetí řepky. Bantux Pack obsahuje 15 l přípravku Bantux a 2 l přípravku Gamit, což při doporučeném dávkování 1,5 l/ha Bantux + 0,2 l/ha Gamit vystačí na 10 ha řepky. Výhodná je také cena 1645 Kč/ha, která nebyla oproti minulé sezóně navýšena.

Aplikací herbicidů obsažených v balíčku Bantux Pack vytvoříme půdní herbicidní film, který se dostává do kontaktu se vzcházejícími pleveli a tím je účinně eliminuje. Při silných deštích dochází k proplavování clomazonu, což může následně ovlivnit řepku (vybělení okrajů listů). Tomuto jevu zabráníme přidáním půdního smáčedla Backrow (0,4 l/ha), které zlepšuje vlastnosti PRE herbicidů. Zajistí stálost herbicidního filmu, omezí proplavování pesticidů a v případě dlouhodobějšího sucha jim pomůže přečkat nepříznivé podmínky. Důležité je i zlepšení vlastností při aplikaci, kdy dochází k menšímu úletu postřiku a zlepšení pokryvnosti povrchu.

Nabídka Sumi Agra je v oblasti přípravy ke sklizni a zakládání nových porostů řepky spolehlivá a bezpečná. Představuje tak dobrou volbu.

inz

Související články

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 59x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 326x

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

23. 07. 2017 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 259x

Eliminace jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce

14. 07. 2017 Ing. Lubomír Zámorský, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 196x

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 317x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
3%
18%
3%
47%
detail