Chemap Agro s.r.o.

Osvědčené herbicidy pro ochranu obilnin na jaře

18. 04. 2017 Ing. Josef Suchánek; Bayer CropScience Plevele Zobrazeno 64x

Při výběru herbicidu pro jarní ošetření obilnin je nutné zohlednit kromě spektra plevelů také použitelnost při nižších teplotách. Včasnost zásahů proti plevelům je základem úspěšné technologie pěstování obilnin. Moderní tekuté formulace společnosti Bayer přináší komfortní manipulaci při aplikaci, rychlejší účinnost a spolehlivější působení za méně příznivých podmínek.

Agronutrition

Komplexní řešení plevelů na jaře

Herbicid Husar Active při postemergentní aplikaci hubí zejména chundelku metlici, lipnici roční, jílky, výdrol jílků a oves hluchý. Z dvouděložných plevelů řeší heřmánky, heřmánkovce, chrpu polní, huseníček rolní, hořčici rolní, kokošku pastuší tobolku, kopretinu osenní, laskavce, lebedy, ptačinec žabinec, rmeny, ředkev ohnici, svízel přítulu, výdrol slunečnice, výdrol řepky, výdrol máku, drchničku rolní, hlaváčky, hluchavky, jetel, vojtěšku, merlíky, kolenec rolní, konopice, mák vlčí, mléče, pryskyřník plazivý, ostropestřec mariánský, pěťoury, pcháč oset, pomněnku rolní, opletku obecnou, rdesna, slézy, svlačec rolní, rozrazil perský, starček obecný, šťovíky, vikve, violku rolní a další plevele. Hubí také výdroly kulturních plodin včetně tolerantních k ALS inhibitorům. Husar Active se aplikuje v dávce 1,0 l/ha a je určen pro jarní postemergentní ošetření pšenice ozimé, žita ozimého a tritikale ozimého během odnožování až fáze 2. kolénka. Z praktického hlediska je aplikace možná od 2 listů do 2 kolének obilniny. Přípravek lze kombinovat s běžně používanými fungicidy, insekticidy, regulátory růstu na bázi chlormequat-chloridu a ověřenými listovými hnojivy. V případě potřeby spojení aplikace s hnojivem DAM 390, je možné použít WG formulaci herbicidu Husar.

Proti dvouděložným plevelům

Herbicid Sekator OD zajistí včasnou eliminaci širokého spektra dvouděložných plevelů, včetně heřmánkovitých a brukvovitých, svízele přítuly, ptačince žabince, pcháče osetu, výdrolu řepky a slunečnice. Působí systémově i za nízkých teplot a neobsahuje těkavé účinné látky. Pokud postřiková kapalina zaschne na listech plevelů, je nutné počítat s odstupem srážek alespoň 1,5 hodiny. Sekator OD je možné aplikovat na jaře až do fáze 2. kolénka pšenice, ječmene, žita a tritikale, optimálně v době odnožování obilniny. Na pozemky bez trávovitých plevelů se obvykle aplikuje samostatně v dávce 0,15 l/ha. Tuto plnou dávku je třeba použít proti pcháči osetu, merlíkům, violce rolní, rozrazilu perskému a hluchavkám. Kombinace se smáčedlem Mero výrazně zvyšuje účinnost proti pcháči, merlíkům a středně citlivým plevelům. Nejen za sucha lze doporučit 0,15 l/ha Sekator OD + 0,6 l/ha Mero. Razanci a účinnost herbicidu proti plevelům také zvyšuje kombinace s kapalným hnojivem DAM 390. Sníženou dávku 0,12 l/ha je možné použít v zapojených porostech, při slabším zaplevelení nebo v kombinacích. Od podzimu 2017 lze Sekator OD použít také při podzimní aplikaci od 2 listů ozimých obilnin v dávce 0,1–0,15 l/ha.

Proti širokému spektru trav

Atlantis OD při postemergentní aplikaci spolehlivě hubí v závislosti na dávce široké spektrum jednoletých trávovitých plevelů, zejména chundelku metlici, oves hluchý, psárku polní, jílky, lipnice, ježatku kuří nohu a některé dvouděložné plevele. Trávy jsou citlivé až do fáze 1–2 kolének. V dávce od 1,0 l/ha silně potlačuje až hubí výdrol ječmene, který je ve fázi do 2–3 listů. Sveřepy jsou citlivé do 3 listů. Aplikuje se samostatně nebo v kombinacích v rozmezí dávek 0,5–1,2 l/ha podle výskytu trávovitých plevelů. Na lokalitách se silným výskytem trav je nutné používat maximální doporučené dávky. Na jaře se aplikace provádí po obnovení vegetace, na podzim 1–2 týdny před ukončením vegetace. V pšenici lze použít plnou dávku 1,2 l/ha, v tritikale maximálně 1,0 l/ha a v žitě maximálně 0,6 l/ha. Chundelka metlice a lipnice roční se ošetřují na jaře od 2 listů. V praxi lze použít dávku 0,5 l/ha + 0,5 l/ha Mero. Doporučené kombinace jsou 0,5 l/ha Atlantis OD + 0,5 l/ha Mero + 0,12–0,15 g/ha Sekator OD nebo 30–33 g/ha Kantor Plus. Oves hluchý je všeobecně nejcitlivější do fáze před začátkem odnožování. Při slabém tlaku postačují dávky 0,6–0,8 l/ha při samostatném použití. Při hubení ovsa hluchého se nejvíce osvědčuje kombinace 0,5–0,6 l/ha Atlantis OD + 0,5 l/ha Mero + Sekator OD 0,12–0,15 l/ha. Psárka polní je citlivá až do fáze 1–2 kolének. Při běžném tlaku postačuje dávka 0,8 l/ha. Pokud vzejde psárka polní na podzim, je nutné provést ošetření dávkou 1,0 l/ha již v této době. V případě silného výskytu, zejména na jaře, je nutno použít dávku 1,2 l/ha. Doporučené kombinace jsou 1,0–1,2 l/ha Atlantis OD + 0,1–0,12 l/ha Sekator OD. Sveřepy jsou nejcitlivější krátce po vzejití do fáze 3 listů. Atlantis OD je použitelný proti nim v zásadě dvěma způsoby. Pokud sveřepy vzejdou na podzim, je nutné aplikovat Atlantis OD v dávce od 1,0 l/ha nejlépe v kombinaci se smáčedlem. Jarní aplikace proti další vlně sveřepů musí být provedena co nejdříve po obnovení vegetace. Při samostatné aplikaci herbicidu Atlantis OD na jaře lze použít dávku od 1,0 l/ha. Při silném tlaku sveřepů na jaře je možná kombinace 0,6–1,0 l/ha Atlantis OD + 60 g/ha Attribut SG + 1,0 l/ha Mero.

Řešení ovsa hluchého v pozdější fázi

Standardní řešení ovsa hluchého v pšenici, žitě a tritikale představuje herbicid Puma Extra v dávce 0,8–1,0 l/ha. V praxi se osvědčuje aplikace v kombinaci s 1,0 l/ha smáčedla Mero po úplném vzejití ovsa hluchého. Přípravek je velmi účinný proti ovsu hluchému až do fáze 1–2 kolének. Oves ve fázi odnožování lze ošetřit dávkou 0,8 l/ha a plně odnožený dávkou 1,0 l/ha. Puma Extra hubí také chundelku metlici, ježatku kuří nohu, psárku polní a další jednoleté trávy. Pro rozšíření spektra účinnosti proti dvouděložným plevelům lze například použít Sekator OD 0,12 l/ha nebo Grodyl 20–30 g/ha.

Efektivní likvidace pýru plazivého a sveřepů

Pokud je třeba řešit v ozimé pšenici zaplevelení pýrem plazivým, lze výhodně využít herbicid Attribut v dávce 60 g/ha. Aplikace proti pýru se provádí v době, kdy jsou rostliny plně vzešlé a vegetují, optimálně od 4 listů do konce odnožování. Ošetření herbicidem Attribut je vysoce efektivní také proti oddenkům pýru. V případě současného hubení jednoletých trav jsou nejlepší časné jarní aplikace při dostatečné vlhkosti půdy pro využití půdního účinku přípravku. Chundelka metlice, psárka polní a sveřepy jsou nejcitlivější krátce po vzejití (nejpozději do začátku odnožování). Kombinace se smáčedlem Mero podporuje účinnost. V praxi osvědčená je kombinace s DAM 390. Pro rozšíření spektra účinnosti proti dvouděložným plevelům lze kombinovat s herbicidy Grodyl 75 WG, Sekator OD, Mustang nebo Kantor Plus. Registrovaná dávka 60 g/ha herbicidu Attribut v kombinaci se smáčedlem Mero 1,0 l/ha účinkuje také proti sveřepům, pokud je provedena včas a za vlhka.

Související články

Regulace plevelů v kukuřici - současný stav a výhled do budoucna

25. 04. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 5x

Regulace zásoby semen plevelů v ornici

21. 04. 2017 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Plevele Zobrazeno 202x

Technologie Mustang 4×4
Nový účinný způsob odplevelení ozimých a jarních obilnin

18. 04. 2017 Ing. Petr Portych; Dow AgroSciences Plevele Zobrazeno 85x

Clearfield® Plus - nový HT standard v pěstování slunečnice

13. 04. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 68x

Kokrhel luštinec - plevel v jarních obilninách

03. 04. 2017 Ing. Jan Štrobach, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 238x

Další články v kategorii Plevele

DuPont CZ s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail