Chemap Agro s.r.o.

Posouzení účinnosti podzimních a jarních herbicidů v ozimé pšenici

29. 09. 2016 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Fendrychová, Ing. Dita Heřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 868x

V pěstitelských ročnících 2013/14 a 2015/16 proběhly na pozemcích ČZU v Praze dva pokusy (obr.), jejichž cílem bylo porovnat účinnost vybraných herbicidů na dvouděložné plevele, které se na lokalitě vyskytovaly: svízel přítula, violka rolní, kakost maličký, mák vlčí, heřmánek nevonný (pouze 2015/16) a rozrazil perský (pouze 2015/16). Dominantním druhem byl svízel přítula, jehož intenzita výskytu byla 20–40 ks/m2. Intenzita výskytu ostatních druhů byla 5–20 ks/m2.

Agronutrition

Maloparcelkový herbicidní pokus na počátku června 2016
Maloparcelkový herbicidní pokus na počátku června 2016

Podzimní ošetření

Oba pokusné ročníky se vyznačovaly velmi vlhkým podzimem, což se projevilo pozitivně z pohledu účinnosti půdních herbicidů aplikovaných na podzim. Všechny testované podzimní herbicidní varianty vykázaly velmi vysokou účinnost (přes 99 %) na violku rolní, mák vlčí, heřmánkovec nevonný, rozrazil perskýkakost maličký (graf 1 a 2). Rozdíly v účinnosti mezi podzimními variantami se tak projevovali pouze u svízele přítuly, vůči němuž vykázaly účinnost přes 95 % pouze herbicidy Trinity, Cougar Forte a Chocker. Účinnost ostatních podzimních herbicidů na svízel přítulu byla nižší (70–90 %), zejména v roce 2014, kdy spadlo v průběhu října a listopadu méně srážek (tab.).

Tab. : Meteorologická charakteristika pokusných ročníků na lokalitě Praha-Suchdol

Ročník/perioda

Měsíční úhrn srážek (mm)

Průměrná měsíční teplota (°C)

2013/14

Říjen

47,4

9,7

Listopad

28,8

4,9

Prosinec

4,7

2,1

Leden

20,1

1,2

Únor

2,0

3,3

Březen

36,7

7,6

Duben

22,9

11,5

Květen

136,9

12,9

2015/16

Říjen

64,6

8,9

Listopad

40,7

7,1

Prosinec

13,0

5,7

Leden

25,3

0,2

Únor

40,9

3,9

Březen

23,8

4,5

Duben

20,4

8,8

Květen

72,5

14,7

Graf 1: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2014
Graf 1: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2014

Graf 2: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2016
Graf 2: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2016

Jarní ošetření

Jarní počasí se mezi oběma pokusnými ročníky výrazně lišilo (tab.). Zatímco v roce 2014 se jaro otevřelo poměrně brzy a teploty těsně před a po aplikaci byly poměrně vysoké, v roce 2016 bylo časté střídání chladných a teplých period během března i dubna, což mělo negativní vliv na účinnost jarních herbicidů, zejména růstových herbicidů, ale také některých sulfonylmočovin.Nejvyšší účinnost na svízel přítulu (přes 99 %) vykázaly herbicidy obsahující účinnou látku fluroxypyr (Starane, Hurler, Omnera), které však byly testovány pouze v roce 2016. V roce 2014 vykázal nejvyšší účinnost (95 %) herbicid Mustang Forte, v roce 2016 byla účinnost tohoto herbicidu 90 %. V roce 2016 vykázal dobrou účinnost (92 %) na svízel přítulu rovněž herbicid Biathlon (+ Dash), v roce 2014 však byla účinnost tohoto herbicidu pouze 80 % (ošetření bylo provedeno ve vyšší růstové fázi svízele).

Nejvyšší účinnost na mák vlčí (přes 95 % v obou pokusných letech) vykázaly herbicidy Husar Active a Mustang Forte. V roce 2014 vykázaly velmi dobrou účinnost také Ataman a Biathlon (+ Dash), v roce 2016 však byla účinnost herbicidu Biathlon pouze uspokojivá (87 %) a herbicid Ataman nebyl testován. Naopak herbicid Huricane (+ Šaman), který byl testován pouze v roce 2016 vykázal na mák vlčí účinnost 100 %.

Účinnost všech testovaných jarních herbicidů na violku rolní byla oproti podzimním ošetření nižší. Účinnost přes 80 % byla zaznamenána pouze po aplikaci herbicidů Mustang Forte, Husar Active, Trioflex (všechny pouze v roce 2014) a Omnera (testována pouze v roce 2016).

Velké rozdíly mezi pokusnými ročníky byly zaznamenány v účinnost na kakost maličký. Zatímco v roce 2014 vykázala většina testovaných herbicidů při jarním ošetření velmi dobrou účinnost (přes 95 %), v roce 2016 byla jejich účinnost výrazně nižší (pod 85 %).

Účinnost většiny jarních herbicidů na rozrazil perský byla nedostatečná (hodnocen jen v roce 2016), pouze herbicidy Pelican Delta a Omnera vykázaly na tento plevel uspokojivou účinnost (85–90 %).

Všechny testované herbicidní kombinace vykázaly v roce 2016 velmi vysokou účinnost (přes 97 %) na heřmánkovec nevonný. V roce 2014 nebyla účinnost na tento plevel hodnocena.

Celkové zhodnocení

Při dostatečné půdní vlhkosti bývá v ozimých obilninách účinnější podzimní ošetření, především pokud se na pozemku vyskytují odolnější plevele, jako jsou violky, rozrazily, ale také např. hluchavky a kakosty.

Naopak při vyšší intenzitě zaplevelení svízelem přítulou, nemusí být podzimní herbicidní ošetření dostatečně účinné a na jaře je často nutné porost „dočistit“.

Za sucha nebo při pozdnějším setí může být výhodnější vyčkat s ošetřením ozimé pšenice proti plevelům na jaro. Ošetření se však musí provést včas, přičemž výběr herbicidů je třeba přizpůsobit dominantním plevelným druhům, jež se na pozemku vyskytují.

V pěstitelských ročnících 2013/14 a 2015/16 proběhly na pozemcích ČZU v Praze dva pokusy (obr.), jejichž cílem bylo porovnat účinnost vybraných herbicidů na dvouděložné plevele, které se na lokalitě vyskytovaly: svízel přítula, violka rolní, kakost maličký, mák vlčí, heřmánek nevonný (pouze 2015/16) a rozrazil perský (pouze 2015/16).

Dominantním druhem byl svízel přítula, jehož intenzita výskytu byla 20–40 ks/m2. Intenzita výskytu ostatních druhů byla 5–20 ks/m2.

Související články

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 145x

Postemergentní regulace plevelů v kukuřici: důvody a možnosti

26. 05. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 412x

Čisté pole je vizitkou každého pěstitele

24. 05. 2017 Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 184x

Rychlejší než blesk

06. 05. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 208x

Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách

02. 05. 2017 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 470x

Další články v kategorii Plevele

detail