Chemap Agro s.r.o.

Řešení rezistentních populací chundelky metlice na podzim

06. 11. 2016 Ing. Michal Vondra, Ph.D., Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 511x

Chundelka metlice patří v České republice k plevelným druhům nejčastěji zaplevelujícím ozimé obilniny. Kromě citlivé populace chundelky metlice se v současné době stále častěji setkáváme s populacemi rezistentními k ALS inhibitorům. Z tohoto důvodu je volba vhodného herbicidu jedním z důležitých faktorů zabránění dalšího šíření a rozvoje rezistence v ČR. U přípravků na bázi ALS inhibitorů aplikovaných na podzim velmi často dochází k nedostatečné účinnosti proti rezistentní populaci chundelky metlice. Výsledkem je nutnost provádění opravných aplikací na jaře, což zvyšuje celkové náklady na herbicidní ošetření.

Agronutrition

Přípravek Cougar Forte je díky komplexnosti, flexibilitě použití a vyváženosti obsahu účinných látek velice vhodným řešením pro herbicidní ošetření ozimých obilnin na podzim. Účinné látky diflufenican (HRAC F1) a flufenacet (HRAC K3) jsou schopné efektivně kontrolovat široké spektrum dvouděložných a trávovitých plevelů včetně rezistentních populací chundelky metlice. Velkou předností herbicidu Cougar Forte je mimo již zmíněnou komplexnost a dlouhodobé reziduální působení obou účinných látek, také možnost použití v pásmech ochrany vodních zdrojů bez omezení.

Porovnání zaplevelení porostu pšenice ozimé po aplikaci herbicidů (Mladá Vožice, 29. 6. 2015)

Neošetřená kontrola
Neošetřená kontrola

Standard
Standard

Cougar Forte
Cougar Forte


V letech 2014/15 a 2015/16 byly na 4 lokalitách (Banín, Mladá Vožice, Třebívlice, Hrušovany nad Jevišovkou) založeny akreditovanými nezávislými GEP pracovišti maloparcelkové polní pokusy v pšenici ozimé za účelem ověření účinnosti podzimních herbicidů proti rezistentní populaci chundelky metlice. Lokality k ověřování byly cíleně vybrány na základě potvrzených výskytů rezistentních populací chundelky metlice vůči ALS inhibitorům. Herbicidní ošetření bylo shodně provedeno časně postemergentně v růstové fázi BBCH 12–13 při průměrném zaplevelení 99 ks chundelky melice na 1 m2. Přípravek Cougar Forte byl porovnáván s trojsložkovým herbicidem obsahujícím účinnou látku penoxsulam ze skupiny ALS inhibitorů (HRAC B). Z dvouletých výsledků (graf 1) je jednoznačně patrná nižší účinnost standardu na rezistentní populace chundelky metlice v porovnání s přípravkem Cougar Forte aplikovaném v registrované dávce 0,5 l/ha. Výsledky potvrzují skutečnost, že herbicid Cougar Forte je spolehlivou volbou pro ošetření ozimých obilnin na podzim včetně lokalit s výskytem rezistentních populací chundelky metlice vůči ALS inhibitorům.

Graf 1: Relativní účinnost herbicidu Cougar Forte a standardu na chundelku metlici rezistentnívůči ALS inhibitorům (4 lokality, 5 pokusů, 2014/15–2015/16)
Graf 1: Relativní účinnost herbicidu Cougar Forte a standardu na chundelku metlici rezistentnívůči ALS inhibitorům (4 lokality, 5 pokusů, 2014/15–2015/16)

Řešení rezistentních populací chundelky metlice na podzim

Neošetřená kontrola
Standard
Cougar Forte

Související články

Rychlejší než blesk

06. 05. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 121x

Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách

02. 05. 2017 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 350x

Regulace plevelů v kukuřici - současný stav a výhled do budoucna

25. 04. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 386x

Regulace zásoby semen plevelů v ornici

21. 04. 2017 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Plevele Zobrazeno 354x

Technologie Mustang 4×4
Nový účinný způsob odplevelení ozimých a jarních obilnin

18. 04. 2017 Ing. Petr Portych; Dow AgroSciences Plevele Zobrazeno 279x

Další články v kategorii Plevele

DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail