Chemap Agro s.r.o.

Salsa 75 WG a Pilot - Podzimní nabídka pro herbicidní ošetření řepky

18. 07. 2016 Ing. Gerhard Herda, Ph.D.; DuPont Plevele Zobrazeno 901x

Pro letošní podzim nabízí společnost DuPont v ochraně řepky unikátní herbicid Salsa® 75 WG, dále novinku letošního podzimu graminicid Pilot® a v neposlední řadě osvedčený fungicid s regulačním účinkem, přípravek Caramba®. Přípravek Salsa® 75 řeší rozmáhající se plevele řepky, jako jsou plevelná řepa, úhorníky, kakosty, heřmánky, atd. Graminicidní přípravek Pilot® řeší sveřepy, výdrol obilnin, atd. Jsou to velice nepříjemné plevele, které při nezvládnuté ochraně dělají porostům řepky silné konkurenty na podzim, a tím snižují vyhlídky na dobrý výnos hned na začátku.

Přípravek Salsa na základě vašich zkušeností:

Viditelné projevy účinnosti na plevelech se mohou projevovat opožděně ve srovnání s ostatními POST herbicidy (na bázi syntetických auxinů). Při pozdější návštevě pole jsou však citlivé plevele spolehlivě hubeny. Přípravek účinkuje proti cílovým druhům plevelům listovým a půdním účinkem (70/30%). Délka půdní reziduální aktivity je 3 až 4 týdny v závislosti na podmínkách prostředí.

Spektrum hubených plevelů

Přípravek Salsa® 75 WG po aplikaci v doporučené dávce 25 g/ha + 0.1 % Trend® 90 hubí citlivé plevele jako jsou kakosty (maličký, dlanitosečný), heřmánkovec přímořský/nevonný, merlíky (bílý, mnohosemenný), ptáčinec prostřední, úhorník mnnohodílný, penízek rolní, laskavec ohnutý, kerblík obecný, atd. Zkušenosti ukazují i výbornou účinnost přípravku vůči plevelné řepě (obr. 1). V kombinaci Salsa® + Galera podzim + Trend® 90 zvyšuje přípravek Salsa® 75 WG jistotu zásahu proti svazence.

Plevelná řepa po zasáhnutí přípravkem Salsa (ZD Klecany, podzim 2014)
Obr. 1: Plevelná řepa po zasáhnutí přípravkem Salsa (ZD Klecany, podzim 2014)

Doporučení ošetření řepky přípravkem Salsa® 75 WG

Díky své vysoké časové flexibilitě je možné přípravek Salsa® 75 WG aplikovat podle konkrétních podmínek:

  1. V tankmixu se všemi premergentními herbicidy podle plevelného spektra jako CPOST řešení s jistotou účinku ošetření. U přípravků s ú.l. metazachlor díky synergickému účinku posílí jejich účinek o brukvovité plevele, kakosty, heřmánky. V případě zaplevelení svízelem používáme přípravky i s účinnou látkou quinmerac (Butisan Star, Max Raptor, ...).
  2. Po všech preemergentních ošetřeních po vzejití problematických plevelů na podzim podle registru, řepka do 5. pravých listů.
  3. V tankmixu s přípravkem Galera podzim/Bonaxa od druhého páru pravých listů řepky. Zvýši účinek o cílové plevele, zejména o brukvovité plevele, merlíky a heřmánky.
  4. Jako tankmix přípravku Salsa® s přípravkem Pilot® časně postemergentně až postemergentně v dávce proti výdrolu (0,35–0,5 l/ha) bez použití smáčedla Trend® 90.
  5. Možnost spojit herbicid Salsa® + Trend® 90 s fungicidním ošetřením s regulačním účinkem na podzim a to s přípravkem Caramba® nebo s insekticidy.

Od letošního podzimu bude k dispozici přípravek Pilot®, který spolehlivě pomůže proti výdrolu v řepce v dávce 0,5 l/h, a proti svěřepům dávka 0,7 l/ha až po plnou pýrohubnou dávku 1,0 l/ha. To všechno za výbornou cenu.

Při použití 75% a 90% protiúletových trysek nejsou u aplikace žádné omezení. Pilot® se vyznačuje vysokou rychlostí účinku vůči nebezpečnému výdrolu v dávkach 0,5 l/ha.

Graf 1: Doporučení pro aplikaci herbicidu Salsa® 75 WG v ozimé řepce
Graf 1: Doporučení pro aplikaci herbicidu Salsa® 75 WG v ozimé řepce

Závěr

Vzhledem ke zpoždění hodnocení a stále nedokončenému EU review úč. l. ethametsulfuron methyl, s ohledem na platnou právní úpravu EU (Nař. EU 1107/2009), která již nedovoluje použití institutu předběžného povolení, není možné zajistit kontinuitu národní registrace v ČR. V důsledku tohoto bude možnost zakoupit přípravek Salsa® u distributorů jen do 25. 9. 2016. Možnost aplikace je stanovena na 1 rok po ukončení prodeje, tzn. do 25. 9. 2017.

Pěstitelům, kteří zahrnuli přípravek Salsa® do technologie herbicidního ošetření, lze doporučit nákup přípravku minimálně na dvě sezóny. O konečném rozhodnutí EU i ČR budete neprodleně informováni.

Související články

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 59x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 326x

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

23. 07. 2017 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 259x

Komplexní řešení v ochraně řepky ozimé

18. 07. 2017 Bc. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 199x

Eliminace jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce

14. 07. 2017 Ing. Lubomír Zámorský, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 196x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
3%
18%
3%
47%
detail