Chemap Agro s.r.o.

Salsa 75 WG a Pilot - Podzimní nabídka pro herbicidní ošetření řepky

18. 07. 2016 Ing. Gerhard Herda, Ph.D.; DuPont Plevele Zobrazeno 783x

Pro letošní podzim nabízí společnost DuPont v ochraně řepky unikátní herbicid Salsa® 75 WG, dále novinku letošního podzimu graminicid Pilot® a v neposlední řadě osvedčený fungicid s regulačním účinkem, přípravek Caramba®. Přípravek Salsa® 75 řeší rozmáhající se plevele řepky, jako jsou plevelná řepa, úhorníky, kakosty, heřmánky, atd. Graminicidní přípravek Pilot® řeší sveřepy, výdrol obilnin, atd. Jsou to velice nepříjemné plevele, které při nezvládnuté ochraně dělají porostům řepky silné konkurenty na podzim, a tím snižují vyhlídky na dobrý výnos hned na začátku.

Agronutrition

Přípravek Salsa na základě vašich zkušeností:

Viditelné projevy účinnosti na plevelech se mohou projevovat opožděně ve srovnání s ostatními POST herbicidy (na bázi syntetických auxinů). Při pozdější návštevě pole jsou však citlivé plevele spolehlivě hubeny. Přípravek účinkuje proti cílovým druhům plevelům listovým a půdním účinkem (70/30%). Délka půdní reziduální aktivity je 3 až 4 týdny v závislosti na podmínkách prostředí.

Spektrum hubených plevelů

Přípravek Salsa® 75 WG po aplikaci v doporučené dávce 25 g/ha + 0.1 % Trend® 90 hubí citlivé plevele jako jsou kakosty (maličký, dlanitosečný), heřmánkovec přímořský/nevonný, merlíky (bílý, mnohosemenný), ptáčinec prostřední, úhorník mnnohodílný, penízek rolní, laskavec ohnutý, kerblík obecný, atd. Zkušenosti ukazují i výbornou účinnost přípravku vůči plevelné řepě (obr. 1). V kombinaci Salsa® + Galera podzim + Trend® 90 zvyšuje přípravek Salsa® 75 WG jistotu zásahu proti svazence.

Plevelná řepa po zasáhnutí přípravkem Salsa (ZD Klecany, podzim 2014)
Obr. 1: Plevelná řepa po zasáhnutí přípravkem Salsa (ZD Klecany, podzim 2014)

Doporučení ošetření řepky přípravkem Salsa® 75 WG

Díky své vysoké časové flexibilitě je možné přípravek Salsa® 75 WG aplikovat podle konkrétních podmínek:

  1. V tankmixu se všemi premergentními herbicidy podle plevelného spektra jako CPOST řešení s jistotou účinku ošetření. U přípravků s ú.l. metazachlor díky synergickému účinku posílí jejich účinek o brukvovité plevele, kakosty, heřmánky. V případě zaplevelení svízelem používáme přípravky i s účinnou látkou quinmerac (Butisan Star, Max Raptor, ...).
  2. Po všech preemergentních ošetřeních po vzejití problematických plevelů na podzim podle registru, řepka do 5. pravých listů.
  3. V tankmixu s přípravkem Galera podzim/Bonaxa od druhého páru pravých listů řepky. Zvýši účinek o cílové plevele, zejména o brukvovité plevele, merlíky a heřmánky.
  4. Jako tankmix přípravku Salsa® s přípravkem Pilot® časně postemergentně až postemergentně v dávce proti výdrolu (0,35–0,5 l/ha) bez použití smáčedla Trend® 90.
  5. Možnost spojit herbicid Salsa® + Trend® 90 s fungicidním ošetřením s regulačním účinkem na podzim a to s přípravkem Caramba® nebo s insekticidy.

Od letošního podzimu bude k dispozici přípravek Pilot®, který spolehlivě pomůže proti výdrolu v řepce v dávce 0,5 l/h, a proti svěřepům dávka 0,7 l/ha až po plnou pýrohubnou dávku 1,0 l/ha. To všechno za výbornou cenu.

Při použití 75% a 90% protiúletových trysek nejsou u aplikace žádné omezení. Pilot® se vyznačuje vysokou rychlostí účinku vůči nebezpečnému výdrolu v dávkach 0,5 l/ha.

Graf 1: Doporučení pro aplikaci herbicidu Salsa® 75 WG v ozimé řepce
Graf 1: Doporučení pro aplikaci herbicidu Salsa® 75 WG v ozimé řepce

Závěr

Vzhledem ke zpoždění hodnocení a stále nedokončenému EU review úč. l. ethametsulfuron methyl, s ohledem na platnou právní úpravu EU (Nař. EU 1107/2009), která již nedovoluje použití institutu předběžného povolení, není možné zajistit kontinuitu národní registrace v ČR. V důsledku tohoto bude možnost zakoupit přípravek Salsa® u distributorů jen do 25. 9. 2016. Možnost aplikace je stanovena na 1 rok po ukončení prodeje, tzn. do 25. 9. 2017.

Pěstitelům, kteří zahrnuli přípravek Salsa® do technologie herbicidního ošetření, lze doporučit nákup přípravku minimálně na dvě sezóny. O konečném rozhodnutí EU i ČR budete neprodleně informováni.

Související články

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 145x

Postemergentní regulace plevelů v kukuřici: důvody a možnosti

26. 05. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 412x

Čisté pole je vizitkou každého pěstitele

24. 05. 2017 Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 184x

Rychlejší než blesk

06. 05. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 208x

Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách

02. 05. 2017 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 470x

Další články v kategorii Plevele

detail