Chemap Agro s.r.o.

Včasná a kvalitní ochrana řepky proti stonkovým krytonoscům

19. 04. 2017 Mgr. Zdeněk Vošlajer; Bayer Škůdci Zobrazeno 234x

Pro každého pěstitele řepky je příchod jara klíčové období pro další průběh sezóny a zejména pro kvalitní sklizeň. Po zimě je třeba vyhodnotit stav porostů po přezimování a pečlivě začít sledovat průběh teplot. Jakmile se teploty začnou během dne dostávat nad 6 °C je vhodné do porostů umístit žluté lepové desky či misky. To jsou vhodné prostředky pro sledování v poslední době jednoho z nejzávažnějších škůdců řepky - stonkových krytonosců.

Agronutrition

Název stonkoví krytonosci zahrnuje skupinu druhů nosatcovitých brouků, z nichž z hlediska škodlivosti vystupují zejména dva druhy: krytonosec řepkový a krytonosec čtyřzubý. Oba druhy jsou v případě vhodných podmínek a nekvalitně provedené ochrany schopni způsobit rozsáhlé poškození porostu a do značné míry negativně ovlivnit sklizňové parametry. Při vysokém napadení tyto škody mohou způsobit snížení výnosu až o 50 %.

Krytonosec řepkový nalétá do porostů o něco dříve a to při teplotě 9 °C, hromadný přelet nastává okolo 12 °C. Dospělci nalétávají do porostů z ploch, kde byla v loňském roce řepka, a po páření samice kladou vajíčka jednotlivě do stonku blízko k vrcholu. Již samotná přítomnost vajíčka způsobuje degeneraci pletiv, rostlina roste nerovnoměrně, začne se kroutit. Další poškození žírem larev má často za následek praskání lodyh a následnou infekci houbovými chorobami.

Krytonosec čtyřzubý se do porostů ze zimovišť v okolí polí stěhuje o něco později a to při dosažení denních teplot 10 °C, kdy hlavní let nastává mezi 14–15 °C. Oplozené samičky kladou vajíčka ve skupinách okolo 4–5 kusů do řapíků listů, méně již do stonků. Škodlivost tohoto druhu je nižší i přesto, že se larvy v pozdějších fázích vývoje stěhují do stonku. Dochází spíše k opadu napadených listů a poranění žírem larev je vhodnou branou k infekci houbových patogenů.

Z uvedených faktů je jasné, že ochranu proti stonkovým krytonoscům nelze zanedbat a naopak je nutné se na první aplikace připravit již dopředu. V praxi je často první aplikace proti stonkovým krytonoscům prováděna preventivně, ba přímo paušálně bez podpory monitoringu přímo v porostech. Tento přístup je negativně vnímán a je v rozporu se zásadami správné agronomické praxe. Často je pak třeba provádět opravné aplikace a to hlavně v případech, kdy jsou použity přípravky obsahující účinné látky s nedostatečnou účinností, či s formulačními vlastnostmi neodpovídajícími poměrně chladným povětrnostním podmínkám.

Krytonosec řepkový - vpichy
Krytonosec řepkový - vpichy

Krytonosec řepkový - vajíčko
Krytonosec řepkový - vajíčko

Na základě kvalitního monitoringu a sledování počasí je možné naplánovat aplikační termín precizně a při použití kvalitního přípravku s vlastnostmi odpovídajícími aktuální situaci lze předpokládat velmi vysokou účinnost a tedy i rentabilitu insekticidního zásahu. Pro plnohodnotný zásah proti stonkovým krytonoscům je vhodné použít přípravek jak s okamžitým (knock-down) efektem, tak i delší perzistencí. Účinné látky by měly působit kontaktně a zároveň pronikat do rostlinných pletiv a systemicky se v nich pohybovat. Aplikace přípravku s těmito vlastnostmi zajistí likvidaci aktuálně přítomných dospělců, ale také postihne dospělce i larvy z dalších náletů.

Jedním z přípravků, které dávají předpoklad kvalitního zásahu proti stonkovým krytonoscům, je insekticid produkovaný společností Bayer s.r.o - Proteus 110 OD. Tento přípravek díky dvěma obsaženým účinným látkám kombinuje oba potřebné způsoby účinku a v posledních letech se stal jedním z nejčastěji používaných voleb pro první aplikaci v řepce na jaře. Formulační úprava OD (olejová disperze) zajišťuje kvalitní přilnutí na povrch rostlin řepky a umožňuje průnik systemické složky do rostlinných pletiv. Díky vhodné formulaci lze přípravek použít již velmi časně i při nižších teplotách bez ztráty účinnosti.

Někdy ovšem i při správně provedeném monitoringu a signalizaci ošetření mohou nastat podmínky, kdy je třeba zásah zopakovat. Jedná se hlavně o sezóny, kdy je průběh počasí nevyrovnaný, dochází k opětovným poklesům teplot pod bod mrazu i během dne. Situaci mohou zkomplikovat i nevyrovnané porosty po špatném přezimování. V takovýchto podmínkách je nálet dospělců do porostů řepky nehomogenní, nastává více letových vrcholů a zvláště krytonosec čtyřzubý může do porostů nalétat i dost dlouho po první insekticidní aplikaci. Opravnou či následnou aplikaci lze provést levněji za použití přípravků jednodušším způsobem účinku nebo použít přípravek, který eliminuje jak krytonosce z pozdějších letových vln, tak i první dospělce blýskáčků. Blýskáčci se v porostech řepky začínají objevovat již při tvorbě pupenů v počátcích prodlužovacího růstu.

Krytonosec řepkový - larvy
Krytonosec řepkový - larvy

Krytonosec čtyřzubý - dospělec
Krytonosec čtyřzubý - dospělec

Proteus 110 OD je vhodný i pro tuto následnou aplikaci. Okamžitý účinek kontaktní složky postihne později nalétávající dospělce krytonosců a systemická složka přípravku je díky delší době působení schopna zasáhnout proti prvním jedincům blýskáčků. Z hlediska možného vlivu na včely je vhodná i velmi opožděná aplikace, protože systemicky a déle působící účinná látka v přípravku Proteus 110 OD je pro včely bezpečná.

Klíčové body v ochraně řepky proti stonkovým krytonoscům:

  • vyhodnocení stavu porostů po přezimování,
  • sledování teplot a správně provedený monitoring škůdce,
  • ideální načasování aplikace s vyloučením paušálního přístupu,
  • použití kvalitního insekticidního přípravku s kombinovaným způsobem účinku,
  • sledování dalšího průběhu situace v porostech vzhledem k dalším aplikacím.

Přípravek Proteus 110 OD patří mezi nejoblíbenější a praxí prověřené přípravky pro ochranu řepky nejen proti stonkovým krytonoscům. Díky kombinaci účinných látek a velmi kvalitní formulaci jej lze požít jak pro první jarní aplikaci, tak i pro další ochranné zásahy proti řepkovým škůdcům. Vysokou účinnost a variabilní použití přípravku doplňuje také bezpečnost přípravku pro včely.

inz

Včasná a kvalitní ochrana řepky proti stonkovým krytonoscům

Krytonosec řepkový - vpichy
Krytonosec řepkový - vajíčko
Krytonosec řepkový - larvy
Krytonosec čtyřzubý - dospělec

Související články

Jak na ochranu proti makovicovým škůdcům v roce 2017

13. 06. 2017 Ing. Pavel Kolařík, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 193x

Škůdci řepy a jejich regulace

25. 05. 2017 Ing. Pavel Tóth, Ph.D., Mgr. Petr Daňa, Jiří Rošlapil, Olga Machalová; Zemědělská zkušební stanice Kujavy, s. r. o. Škůdci Zobrazeno 378x

Problémy s rezistencí u škůdců řepky

18. 05. 2017 Ing. Marek Seidenglanz a kol. Škůdci Zobrazeno 397x

Vliv žíru a početnosti krytonosce kořenového na poškození máku setého v nejranějších fázích jeho vývoje

16. 05. 2017 Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík; Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko Škůdci Zobrazeno 354x

Nové možnosti řešení ochrany vzcházejících porostů víceletých pícnin před listopasi

14. 05. 2017 Ing. Pavel Kolařík, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 291x

Další články v kategorii Škůdci

detail