Chemap Agro s.r.o.

Informace o regenerační schopnosti rostlin ozimé řepky na území Moravy a Slezska

11. 03. 2011 Ing. Jan Bílovský, Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 5142x

Průběh počasí letošní zimy lze charakterizovat jako období chladné, výrazně kolísavé v obdobích vyšších či naopak velmi nízkých teplot a v předjaří srážkově nedostatečné. Navíc na většině moravských polí nebyla v předjaří žádná sněhová pokrývka, což znamenalo, že mrazy a chladné východní proudění působily přímo na nechráněné porosty ozimů a to řepek i obilnin.

Agronutrition

Vizuální dojem z pohledu na pole s řepkou vyvolával značné obavy o další osud rostlin. Bylo tomu tak bez ohledu na to, jak daný porost před zimou odrostl. Kvůli odumření většiny vyvinutých listů dominovala hnědá a bílá barva listů suchých.

Na základě těchto skutečností jsme odebrali vzorky rostlin z pozorovacích bodů námi provozovaného informačního systému MSD (monitoring - signalizace - doporučení) a zhodnotili jejich schopnost regenerace. Následující informace zobecňuje výsledky hodnocení, které obdrželi spolupracující zemědělci v pravidelně zasílané situační zprávě.

Na osmi desítkách porostů bylo odebráno více než sedmnáct set rostlin, které jsou nadále sledovány v laboratorních podmínkách. K 11. březnu 2011 je možno konstatovat, že bez ohledu na poškozené listy je téměř 99 % všech rostlin živých. Z tohoto souboru u 84 % rostlin nastalo obnovení vegetace a byly zaznamenány prokazatelné přírůstky. Pouze u 15 % rostlin nebyly dosud zaznamenány viditelné reakce.

Podíl rostlin z různou regenerační schopností (%) v rámci Moravy a Slezska
Podíl rostlin z různou regenerační schopností (%) v rámci Moravy a Slezska

 

Závěry lze shrnout následovně:

- většina rostlin bude dobře regenerovat;

- velikost rostlin, ve které byly významné rozdíly, nebyla klíčovou pro stav přezimování;

- jen malý podíl rostlin hyne a neregeneruje, což by nemělo způsobit zásadní problémy v udržení dostatečně zapojených porostů;

- významný výskyt houbových patogenů, souvisejících s velkým množstvím odumřelých rostlinných zbytků, nebyl prokázán a jedná se spíše o ojedinělé případy;

- nebyla zjištěna územní souvislost výskytu oslabených a hůře regenerujících rostlin, což nevytváří v rámci různých lokalit Moravy a Slezska zhoršené podmínky k vedení optimálních porostů řepek.

Hodnocení schopnosti regenerace řepky v laboratorních podmínkách, foto 11. 3. 2011
Hodnocení schopnosti regenerace řepky v laboratorních podmínkách
 Hodnocení schopnosti regenerace řepky v laboratorních podmínkách

Související články

Význam precizního zemědělství v EU

03. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 205x

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice na siláž

28. 06. 2017 Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Antonín Šedek; P & L, spol. s r. o. Technologie pěstování Zobrazeno 390x

Metoda strip-till aneb jak pěstovat kukuřici šetrně

02. 06. 2017 Ing. Marcel Herout; ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. Technologie pěstování Zobrazeno 2379x

Zásady pěstování a integrované ochrany olejného lnu v ČR

09. 05. 2017 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Technologie pěstování Zobrazeno 525x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail