Chemap Agro s.r.o.

Medax® Max - maximální flexibilita bez omezení

13. 04. 2017 Ing Matúš Czakó, Ing. Václav Sklenář, Ph.D.; BASF Technologie pěstování Zobrazeno 825x

V minulém článku jsme vám představili novinku mezi růstovými regulátory, Medax® Max. Optimální poměr dvou účinných látek (trinexapac-ethyl + prohexiadione ve formě vápníku) v nové WG formulaci zaručuje pěstitelům hned několik výhod. V čem spočívá inovace proti stávajícím přípravkům na trhu?

Agronutrition
 • bez aplikačních omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • zvyšuje tloušťku stěny stébel
 • navyšuje výnos
 • při časné aplikaci podporuje tvorbu kořenového systému
 • má dlouhodobou účinnost
 • nástup účinku od nízkých teplot, nezávislost účinku na slunečním záření
 • široké aplikační okno, flexibilní dávkování
 • registrace do všech obilnin
 • použití s tank-mix partnery

 

V tomto článku se zaměříme na výsledky z pokusů. Medax® Max redukuje efektivně výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu, pokud se použije v souladu s aplikačním doporučením. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

V loňském roce byly založeny i demonstrační pokusy v Rokytnici u Přerova s jarním ječmenem. Do pokusů bylo zařazeno 10 odrůd (Bojos, Laudis 550, Malz, Sunshine, Kangoo, Pioneer, KWS Irina, Xanadu, Sebastian a Francin). Porosty byly vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, proto se plně projevil význam morforegulace porostů. Pokusné porosty byly ošetřeny novým morforegulačním přípravkem Medax® Max. Dvě fungicidní varianty nebyly ošetřeny regulátorem růstu a to se projevilo nejen polehnutím neošetřených porostů, ale také následně ztrátami při sklizni. Časně polehlý porost nešel řádně sklidit ani s použitím zvedáků na žací liště. U testovaných variant s přípravkem Medax® Max došlo k navýšení výnosu v průměru o 1,39 t/ha. Podrobnější informace o zvýšení výnosu naleznete v grafu 2. Polehnutí mělo také vliv na kvalitu sklizeného zrna.

Hlavní přednosti morforegulátoru Medax® Max:

 • bez aplikačních omezení v OP
 • maximální flexibilita
 • rychlý a dlouhodobý účinek
 • spolehlivá ochrana výnosového potenciálu obilnin

Graf 1: Výsledky pokusů, ozimá pšenice (ČR 2015-2016, n=5, Humpolec, Kujavy, Kluky)
Graf 1: Výsledky pokusů, ozimá pšenice (ČR 2015-2016, n=5, Humpolec, Kujavy, Kluky)
Zdroj: pokusy BASF, 2015–2016

Graf 2: Vliv regulátoru růstu Medax® Max na výnos jarního ječmene (Rokytnice 2016, průměr 10 odrůd)
Graf 2: Vliv regulátoru růstu Medax® Max na výnos jarního ječmene (Rokytnice 2016, průměr 10 odrůd)

Jarní ječmen po aplikaci Medax® Max (0,5 kg/ha), Rokytnice u Přerova, 6.6. 2016. Viditelný rozdíl mezi ošetřenou a neošetřenou variantou (vpravo), která polehla ze 100 %.
Jarní ječmen po aplikaci Medax® Max (0,5 kg/ha), Rokytnice u Přerova, 6.6. 2016. Viditelný rozdíl mezi ošetřenou a neošetřenou variantou (vpravo), která polehla ze 100 %.

Související články

Význam precizního zemědělství v EU

03. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 212x

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice na siláž

28. 06. 2017 Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Antonín Šedek; P & L, spol. s r. o. Technologie pěstování Zobrazeno 397x

Metoda strip-till aneb jak pěstovat kukuřici šetrně

02. 06. 2017 Ing. Marcel Herout; ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. Technologie pěstování Zobrazeno 2390x

Zásady pěstování a integrované ochrany olejného lnu v ČR

09. 05. 2017 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Technologie pěstování Zobrazeno 532x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail