Chemap Agro s.r.o.

Efektivní podpora výnosu a kvality

07. 04. 2015 Ing. Martina Poláková, Ing. Jiří Šilha, Ph.D.; SOUFFLET AGRO a.s. Hnojení Zobrazeno 2506x

Hlavním cílem při sestavování pěstební technologie je co nejlépe zhodnotit vynaložené investice v podobě dosažení očekávaného výnosu a kvality. Každý agronom přemýšlí, jak podpořit pěstované plodiny v aktivním příjmu živin. K tomu uzpůsobuje systém zpracování půdy a optimalizaci jednotlivých vstupů do porostu. Současně se na trhu prosazují vysoce výkonné odrůdy, které dokáží efektivně využívat i vyšší dávky hnojiv, ale to za předpokladu, že jsou živiny v půdě a zároveň i dostatečně přístupné. Dobrou přístupnost živin můžeme ovlivnit správnou péčí o půdu (pravidelné nahrazování odebraných živin hnojivy, udržování pH půdy, …) a podporujeme jí stimulátory, které pomohou rostlině živiny ve větší míře přijímat. K tomu lze použít přípravky CereaTOP, CornTOP a OilTOP. Pro rychlé a efektivní dodání dusíku pro rostliny je určen NitroTOP.

Agronutrition

NitroTOP je listové hnojivo, které umožnuje účinně doplnit potřebu dusíku, hořčíku a síry v rámci jedné aplikace. Spojení rychle působícího amidického a postupně uvolňovaného močovinoformaldehydového dusíku zajišťuje jeho efektivní využití. Přípravek má vysokou smáčivost a dobrou přilnavost a propustnost, nedochází k rychlému vysycháni na listu a tvorbě krystalků, které by mohly způsobit ztrátu aplikovaných živin či popálení listů. V kombinaci s posledním fungicidem optimalizuje výnos a obsah proteinu v zrnu, kdy funguje jako doplněk nebo plná náhrada kvalitativní dávky dusíkatého hnojení u pšenice. V suchých podmínkách garantuje vyšší přísun N než při použití klasických pevných hnojiv. NitroTOP je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Díky velmi nízkému obsahu biuretu nepálí a při sólo aplikaci stačí pouze 100 litrů vody na hektar.

CereaTOP povzbuzuje obilniny ve snaze přijmout z půdy větší množství živin i z méně přístupných forem a to díky větší produkci enzymů, které rostlina vypouští do své rhizosféry. Tyto látky v konečném důsledku zvyšují příjem živin a rostliny na to reagují tmavším zbarvením, intenzivnějším růstem a zvýšením výnosu. Ideální termín aplikace je před obdobím intenzivního růstu (BBCH 30-39). Využitelný je pro ozimé i jarní obilniny včetně sladovnického ječmene. Zrychlení dynamiky příjmu živin je využitelné jak u nadějných porostů (kombinovat s vhodnou morforegulací), tak i u porostů slabších, kde došlo vlivem různých faktorů k nedostatečnému vývoji porostu. Obsahuje N, Mg a filtrát GA 142. Je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin a podporuje účinnost fungicidních aplikací. Velmi dobře na ošetření reagují vysoce produktivní odrůdy pšenice ozimé FAKIR (A), SAILOR (A),  KWS SANTIAGO (C) a KWS OZON (C), ale vhodné je použití u výnosných šestiřadých krmných ozimých ječmenů i dvouřadých sladovnických ozimých i jarních odrůd, kde podporují u vysoce produktivních porostů zejména zlepšení přepadu, což je základní výkupní parametr. Vhodná je kombinace s předchozím ošetřením ZinSTART či CereaSTART, které ve vhodném TM podpoří tvorbu základních výnosotvorných faktorů.

CornTOP je listové hnojivo s výrazným stimulačním a protistresovým účinkem, vhodné pro všechny porosty kukuřice v dávce 2,0 l/ha. Obsahuje vyvážené množství vodorozpustného P, Zn a Mo v chelátové formě, doplněné o filtrát GA 142 pro intenzivní stimulaci a podporu růstu kořenů i listové plochy. CornTOP zvyšuje odolnost kukuřice k nepříznivým podmínkám (sucho, chlad, pozdní aplikace herbicidu, atd.), podporuje tvorbu generativních orgánů a pozitivně tak ovlivňuje výnos zrna i zelené hmoty. Kukuřice je velmi citlivá na nedostatek zinku, příjem tohoto prvku vrcholí v červnu, poté se snižuje a ke druhému mírnějšímu vrcholu dochází v září.

Zinek zlepšuje zdravotní stav, podporuje růst, produkci rostlinných orgánů, dozrávání, je nezbytnou součástí řady enzymů, růstových hormonů a je také důležitý pro fotosyntézu a funkci chlorofylu. Podílí se na dusíkatém metabolismu, tak že ovlivňuje asimilaci nitrátů. Rostliny s optimální hladinou zinku vydrží dlouhé období stresu ze sucha, protože zinek hraje významnou roli při vstřebávání půdní vlhkosti. Nedostatek zinku se projevuje u mladých rostlin žloutnutím nejmladších listů, rostliny mají zakrnělý růst, při dlouhotrvajícím nedostatku je výrazně redukována výška rostliny a nasazení zrn v palici. Důsledkem je snížený výnos. K tomuto stavu dochází často za déle trvajícího sucha a na půdách neutrálních až slabě alkalických.

Molybden je v rostlinách obsažen jen nepatrně, plní však velmi významnou funkci při redukci nitrátů, syntéze bílkovin, jeho příjem je omezen především na půdách s nízkým pH. Ovlivňuje správný růst rostlin, zvětšuje odolnost proti chladnému a suchému počasí a nemocem, zlepšuje metabolismus dusíku a fosforu, umožnuje vstřebávání železa a zvětšuje intenzitu fotosyntézy.

Vysoký podíl oligosacharidů, přírodních stimulátorů a biologicky aktivních látek obsažených ve filtrátu GA 142 podporuje aktivitu růstu kořenů, kořenového vlášení a tvorbu enzymů, díky kterým dokáže kořenový systém využít živiny i z těžce přístupných půdních forem. V pokusech byl 21 dní po aplikaci CornTOP zjištěn nárůst kořenové hmoty (+ 50 % sušiny), dle ARR výrazně zvýšený obsah živin a minerálů a nárůst zelené hmoty o 12 %.

Aplikaci je nejvhodnější provést ve fázi 4. – 10. listu kukuřice, nebo v období před příchodem stresových podmínek, možný je i TM s fungicidem či insekticidem.

Dobře založený kořenový systém dokáže eliminovat působení stresu a podpořit výnos
Dobře založený kořenový systém dokáže eliminovat působení stresu a podpořit výnos
Dobře založený kořenový systém dokáže eliminovat působení stresu a podpořit výnos
 

OilTOP je určen pro podporu výnosu olejnin a luskovin. Přispívá k optimálnímu rozvoji kořenového systému, zároveň aktivuje tvorbu enzymů, díky kterým rostlina může lépe čerpat živiny z půdy. Obsahuje bor, dusík a biologicky aktivní látky ve filtrátu GA 142, které výrazně podporují metabolismus rostlin, dochází k rychlejšímu nárůstu biomasy, podpoře tvorby poupat a zvýšení násady šešulí či lusků, semen a olejnatosti. Celkově podporuje dobrou kondici porostu, omezuje stres ze sucha a chladu a eliminuje opad šešulí. Aplikaci je nejvhodnější provést ve fázi tvorby poupat až po počátek kvetení, je možná společná aplikace s fungicidem či insekticidem, kdy podporuje příjem pesticidů přes kutikulu.

Všechny produkty z nabídky SOUFFLET AGRO budou k vidění na tradičním Velkém polním dni SOUFFLET AGRO a.s. ve Všestarech u Hradce Králové, který se bude konat ve středu 17. června 2015. Jsou zde připraveny prezentace odrůd hlavních plodin, porovnání účinnosti fungicidů a morforegulátorů, ukázky mechanizace a inovace v technologiích pěstování u většiny plodin, které jsou uplatnitelné na udržení půdní úrodnosti a dlouhodobé udržení vysoké výnosové úrovně. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že čas strávený na Velkém polním dni ve Všestarech se Vám v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Porosty ošetřené přípravky Soufflet agro na Velkém polním dni
Porosty ošetřené přípravky Soufflet agro na Velkém polním dni
 

Související články

Foliární aplikace síry a její vliv na výnos a kvalitu zrna

22. 06. 2017 Ing. Ladislav Černý, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 262x

Využití přírodních způsobů pro intenzivní pěstování kukuřice

03. 05. 2017 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 492x

Hnojení pšenice ozimé na jaře

24. 04. 2017 Doc. Ing. Pavel Ryant, PhD., Ing. Jiří Antošovský, Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 1047x

Regenerační hnojení s Ureastabil

13. 04. 2017 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Hnojení Zobrazeno 335x

Jarní stimulace výnosového potenciálu pomocí listové výživy

27. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Hnojení Zobrazeno 411x

Další články v kategorii Hnojení

detail