Chemap Agro s.r.o.

CANTUS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%. 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy 4 m vzhledem k porvchové vodě.

Doporučení

Termín aplikace:

- réva - plíseň šedá - BBCH 61-75, max. 1×;

- fazol keříčkový - plíseň šedá, hlízenka obecná - v BBCH 60–69, max. 2×.

Dávka vody:

- réva - 400–1600 l/ha;

- fazol keříčkový - 300–600 l/ha.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva vinná

6

6

6

6

fazol keříčkový

4

4

4

4

Minoritní registrace - hrách, bob, fazol - na lusky

Dávka vody: 300–600 l/ha, fazol pnoucí 600–1200 l/ha.

Termín aplikace: preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69.

Počet aplikací: v hrachu, bobu a fazolu keříčkovém max. 2× v intervalu 7–10 dnů, ve fazolu pnoucím max. 1×. Aplikace ve fazolu pnoucím:

- 1,0 kg/ha 600 l vody/ha při výšce rostlin do 50 cm;

- 1,5 kg/ha 900 l vody/ha při výšce rostlin od 50 cm do 125 cm;

- 2,0 kg/ha 1200 l vody/ha při výšce rostlin od 125 cm.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze bob na lusky, minor. reg.: EU
Bob Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze bob na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Hlízenka obecná BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze fazol keříčkový
Fazol Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1-2 kg podle výšky rostlin 600–1200 l max. 1×, skleníky, pouze fazol pnoucí na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, skleníky, pouze fazol keříčkový na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Plíseň šedá BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze fazol keříčkový
Fazol Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1-2 kg podle výšky rostlin 600–1200 l max. 1×, skleníky, pouze fazol pnoucí na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, skleníky, pouze fazol keříčkový na lusky, minor. reg.: EU
Hrách Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze hrách na lusky, minor. reg.: EU
Hrách Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze hrách na lusky, minor. reg.: EU
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva BBCH 61–75 28 1,2 kg 400–1600 l max. 1×
detail