Chemap Agro s.r.o.

COMRADE

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez plevová 30–51 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez plevová 30–51 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l max. 2×
detail