Chemap Agro s.r.o.

CONTANS WG

Účinná látka

Balení

12 kg PE pytel

Charakteristika

První biologický přípravek s obsahem spor parazitické houby Coniothyrium minitans, určený k ničení sklerócií hlízenky obecné v půdě.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Spory houby Coniothyrium minitans po aplikaci do půdy infikují a parazitují na přítomných sklerociích patogenů Sclerotinia spp. a poměrně rychle je rozkládají. K jejich rozvoji dochází zejména v provzdušněné povrchové vrstvě půdy do hloubky cca 10 cm při teplotách nad 1 °C. Při zamrznutí půdy C. minitans pozastavuje svůj růst, ale nedochází k odumření. Po zvýšení teploty začíná houba opět parazitovat sklerócia a proto je možné použití přípravku jak na podzim tak i v jarních měsících. Účinnost odstranění zdrojů infekce z povrchové vrstvy půdy se pohybuje od 95-100 %.

Spektrum účinnosti

Contans WG účinkuje proti: patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Doporučení

Řepka olejka ozimá
Přípravek se aplikuje následujícím způsobem
a) Před výsevem řepky olejky ozimé: přípravek se aplikuje postřikem na povrch mělce nakypřené půdy. Promísení s půdou a zapravení se provádí při předseťové přípravě půdy rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5 cm.
b) Ošetření posklizňových zbytků: ošetření nově vytvořených sklerocií v podrcených posklizňových zbytcích je zaměřeno na ochranu před novým zamořením půdy. Posklizňové zbytky se ošetří přípravkem před prvním zpracováním půdy. Bezprostředně po aplikaci se provede zapravení přípravku podmítkou do hloubky 5 cm.
c) Aplikace před výsevem ozimé či jarní obilniny (předplodina pro řepku): tento způsob aplikace je možný pouze v systémech minimalizačního pěstování ozimé řepky olejky. Přípravek se aplikuje postřikem před výsevem obilniny na povrch mělce nakypřené půdy. Promísení s půdou a zapravení se provádí při předseťové přípravě půdy rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5 cm. Po sklizni obilniny a před výsevem řepky olejky je možná jen mělká kultivace do hloubky 5 cm, aby nedošlo k vynášení neinfikovaných sklerocií na půdní povrch.

Řepka olejka jarní, hořčice bílá, slunečnice roční, luskoviny, aromatické a léčivé rostliny
Přípravek se aplikuje před setím, ale minimálně 2-3 měsíce před škodlivým výskytem hlízenky obecné v porostu. Po aplikaci se provádí zapravení a promísení s půdou rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5 cm. Možné je i ošetření posklizňových zbytků, nebo aplikace před výsevem jejich předplodiny.

Zelenina, okrasné rostliny a tabák
Přípravek se aplikuje před setím nebo výsadbou, ale minimálně 2-3 měsíce před škodlivým výskytem hlízenky obecné v porostu. Po aplikaci se provádí zapravení a promísení s půdou rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5-10 cm. Použití je možné jak ve sklenících, fóliovnících, tak i při polním pěstování.

Čekanka
Přípravek se aplikuje na kořeny po sklizni či před jejich umístěním do množírny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 2-4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
Čekanka Hlízenka obecná po sklizni AT 5 g/2 l vody/100 kg kořenů 200–500 l čekanka salátová
Hořčice Hlízenka obecná - řepka preventivní aplikace AT 1 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod. činitele
Hrách Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 2-4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
Lupina bílá Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 2-4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
Okrasné rostliny Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
Peluška Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 2-4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka preventivní aplikace AT 1 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod. činitele
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka preventivní aplikace AT 1 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice preventivní aplikace AT 2 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod. činitele
Sója Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 2-4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
Tabák Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
Zelenina Hlízenka obecná preventivní aplikace AT 2-4 kg 200–500 l před setím se zapravením do hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.čínitele
detail