Chemap Agro s.r.o.

CUPROZIN PROGRESS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Maximální aplikační dávka 3 kg Cu/ha/rok (brambory, réva, jádroviny) a 4 kg Cu/ha /rok (chmel) na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.Na základě vlastností mědi a jejích účinků na půdní makroorganismy byla německou autoritou omezena registrace na 3 roky. Další registrace je vázána na výsledky z monitoringu.

Při použití přípravku do brambor:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 5 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Při použití přípravku do chmele:SPe3: S ohledem na ochranu vodních organismů lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 45 m, při 75 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 35 m a při 90 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 25 m.
Při použití přípravku do jádrovin:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 45 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 35 m, při 75 % na 25 m a při 90 % redukci pak na 18 m vzhledem k povrchové vodě.
Při použití přípravku do révySPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 14 m, při 75 % na 9 m a při 90 % redukci pak na 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody:

Brambor: max. 400 l/ha

Réva: 200–1000 l vody/ha

Chmel: 700–1000 l/ha při výšce chmele do 1 konstrukce

1000–1500 l/ha při výšce chmele do 3 konstrukce

1500–2000 l/ha při plném vzrůstu

Jádroviny: 200–1500 l/ha (max. 500 l vody/m výšky koruny/ha)

Termín aplikace:

Brambor, réva, chmel, jádroviny: podle signalizace

Chmel - odstupňování dávek:

2,4 l/ha (BBCH do 37)

3,6 l/ha (BBCH 37–55)

5,4 l/ha (BBCH od 55)

Jádroviny: před květem nebo od velikosti plodů vlašského ořechu

Max. počet aplikací za rok v plodině:

Brambor: max. 6× v intervalu 7–10 dní

Réva: max. 7× v intervalu 8–12 dní

Chmel: max. 3× v intervalu 7–14 dní

Jádroviny: max. 8× v intervalu 14–21 dní (od velikosti plodů vlašského ořechu max. 3×)

Pozor na odrůdy citlivé na měď! Citlivost odrůd konzultujte držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
10
5
4
4
réva
25
14
9
6
chmel
nelze
45
35
25
jádroviny
45
35
25
18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
chmel
10
5
0
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Maximální aplikační dávka 3 kg mědi/ha/rok (brambory, réva, jádroviny) a 4 kg mědi/ha/rok (chmel) na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru podle signalizace 21 2 l 400 l max. 6× v intervalu 7–10 dní
Hrušeň Strupovitost hrušně před květem nebo od velikosti plodů vlašského ořechu, podle signalizace 21 1,5 l 200–1500 l/ha (max. 500 l vody/m výšky koruny/ha) max. 8× v intervalu 14–21 dní (od velikosti plodů vlašského ořechu max. 3×)
Chmel Plíseň chmelová podle signalizace 14 2,4-5,4 l 2,4 l/ha (BBCH do 37)
3,6 l/ha (BBCH 37–55)
5,4 l/ha (BBCH od 55)
700–2000 l max. 3× v intervalu 7–14 dní
Jabloň Strupovitost jabloně před květem nebo od velikosti plodů vlašského ořechu, podle signalizace 21 1,5 l 200–1500 l/ha (max. 500 l vody/m výšky koruny/ha) max. 8× v intervalu 14–21 dní (od velikosti plodů vlašského ořechu max. 3×)
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení), podle signalizace 21 1,6 l max. 1000 l max. 7× v intervalu 8–12 dní
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení), podle signalizace 21 0,8 l max. 500 l max. 7× v intervalu 8–12 dní
detail