Chemap Agro s.r.o.

FOLPAN 80 WG

Účinná látka

Balení

200 g Al/PE laminovaný sáček.
1 kg plastová coex. dóza.
5 kg Al/PE laminovaný sáček v papírovém kartonu.

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu určený k ochraně révy vinné a chmelu proti houbovým chorobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FOLPAN 80 WG

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m u chmele a < 6 m u révy vinné.

Působení

Folpan 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačující růst mycelia a inhibující klíčení spor houbových patogenů. Zasahuje do procesu respirace, permeability buněčné stěny a dělení buněk hub. Po aplikaci fungicidu nevzniká rezistence fytopatogenních hub vůči folpetu, proto jsou výhodné kombinace Folpanu se systémovými fungicidy k omezení vzniku rezistence.

Spektrum účinnosti

FOLPAN účinkuje proti: perenospora révy vinné - Plasmopara viticola, plíseň bramborová - Phytophtora infestans, strupovitost jabloní - Venturia inaequalis.

Výrazná vedlejší účinnost: plíseň šedá - Botrytis cinerea, padlí révové - Uncinula necator, černá skvrnitost - Phomopsis viticola, bílá hniloba révy vinné - Metasphaeria diplodiella, černá hniloba révy vinné - Guignardia bidwellii, červená spála révy vinné - Pseudopeziza tracheiphila.

Doporučení

Aplikační dávka vody: réva 400–1000 l/ha, chmel 1000–2000 l/ha.
Maximální počet aplikací: réva (hrozny moštové) - max. 8×, chmel - max. 5×. Interval mezi aplikacemi: 7–10 dní.
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě.
Na etiketě nelze uvádět větu: „Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti padlí.“
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Návod k použití

Rovnoměrné a dokonalé pokrytí porostu postřikem.
Vhodný do kombinací se systémovými fungicidy a strobiluriny.
Použití v systémech integrované ochrany.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová BBCH 32–79 14 0,187 % 1,87–3,75 kg/ha 1000–2000 l max. 5×, v intervalu 7–10 dnů
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 1 kg max. 500 l max. 8×, v intervalu 7–10 dnů, pouze hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 2 kg max. 1000 l max. 8×, v intervalu 7–10 dnů, pouze hrozny moštové
DuPont CZ s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail