Chemap Agro s.r.o.

FOLPAN 80 WG

Účinná látka

Balení

200 g Al/PE laminovaný sáček.
1 kg plastová coex. dóza.
5 kg Al/PE laminovaný sáček v papírovém kartonu.

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu určený k ochraně révy vinné a chmelu proti houbovým chorobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FOLPAN 80 WG

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m u chmele a < 6 m u révy vinné.

Působení

Folpan 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačující růst mycelia a inhibující klíčení spor houbových patogenů. Zasahuje do procesu respirace, permeability buněčné stěny a dělení buněk hub. Po aplikaci fungicidu nevzniká rezistence fytopatogenních hub vůči folpetu, proto jsou výhodné kombinace Folpanu se systémovými fungicidy k omezení vzniku rezistence.

Spektrum účinnosti

FOLPAN účinkuje proti: perenospora révy vinné - Plasmopara viticola, plíseň bramborová - Phytophtora infestans, strupovitost jabloní - Venturia inaequalis.

Výrazná vedlejší účinnost: plíseň šedá - Botrytis cinerea, padlí révové - Uncinula necator, černá skvrnitost - Phomopsis viticola, bílá hniloba révy vinné - Metasphaeria diplodiella, černá hniloba révy vinné - Guignardia bidwellii, červená spála révy vinné - Pseudopeziza tracheiphila.

Doporučení

Aplikační dávka vody: réva 400–1000 l/ha, chmel 1000–2000 l/ha.
Maximální počet aplikací: réva (hrozny moštové) - max. 8×, chmel - max. 5×. Interval mezi aplikacemi: 7–10 dní.
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě.
Na etiketě nelze uvádět větu: „Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti padlí.“
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Návod k použití

Rovnoměrné a dokonalé pokrytí porostu postřikem.
Vhodný do kombinací se systémovými fungicidy a strobiluriny.
Použití v systémech integrované ochrany.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová BBCH 32–79 14 0,187 % 1,87–3,75 kg/ha 1000–2000 l max. 5×, v intervalu 7–10 dnů
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 1 kg max. 500 l max. 8×, v intervalu 7–10 dnů, pouze hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 35 - moštové se zákvasem, 45 - moštové bez zákvasu 2 kg max. 1000 l max. 8×, v intervalu 7–10 dnů, pouze hrozny moštové
detail