Chemap Agro s.r.o.

FORUM GOLD

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 9 m, při 75 % a 90 % redukci 6 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Aplikace od začátku infekce nebo podle signalizace.

Počet aplikací na plodinu za vegetaci: max. 3x

Interval mezi aplikacemi: 10–12 dní

Ošetření přípravkem může vést ke zpomalení spontánního kvašení.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Vliv na kvalitativní parametry výnosu konzultujte s držitelem povolení.

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <14 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
vinná réva
14
9
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 35 1,56 kg max. 1000 l max. 3×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 35 0,78 kg max. 500 l max. 3×
Leading Farmers s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail