Chemap Agro s.r.o.

HUTTON

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při požití 50 %, 75 % a 90 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.

Doporučení

Vliv přípravku na klíčivost žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
pšenice, tritikale, žito, ječmen, oves setý
200–400 l /ha
postřik

Proti listovým a klasovým chorobám aplikujte preventivně anebo co nejdříve po zjištění počátečních příznaků choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
5
4
4
4

 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 37–59 BBCH 35 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 29–47 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 29–47 BBCH 35 0,6 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 29–47 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 29–47 BBCH 35 0,6 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 33–69 BBCH 35 0,6-0,8 l 200–400 l minor. reg.: ZS Kluky
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 33–69 BBCH 35 0,6-0,8 l 200–400 l minor. reg.: ZS Kluky
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 29–47 BBCH 35 0,6 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 37–59 BBCH 35 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 29–47 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 29–47 BBCH 35 0,6 l 200–400 l max. 1×
Oves jarní Padlí travní BBCH 29–59, preventivně anebo co nejdříve po zjištění počátečních příznaků choroby 35 0,8 l max. 2×, minor. reg.: EU
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa 30–59 BBCH 35 0,6 l 200–400 l max. 1×, minor. reg. EU
Oves jarní Rez ovesná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×, minor. reg. EU
Oves jarní Rez travní BBCH 29–59, preventivně anebo co nejdříve po zjištění počátečních příznaků choroby 35 0,8 l max. 2×, minor. reg.: EU
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa BBCH 29–59, preventivně anebo co nejdříve po zjištění počátečních příznaků choroby 35 0,6 l max. 2×, minor. reg.: EU
Oves jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×, minor. reg. EU
Oves jarní Rez ovesná BBCH 29–59, preventivně anebo co nejdříve po zjištění počátečních příznaků choroby 35 0,8 l max. 2×, minor. reg.: EU
Oves jarní Rez travní 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×, minor. reg. EU
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 37–59 BBCH 35 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 37–59 BBCH 35 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 37–59 BBCH 35 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez pšeničná 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 37–59 BBCH 35 1 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 37–59 BBCH 35 0,8 l 200–400 l max. 1×
detail