Chemap Agro s.r.o.

LYRIC

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku CAPITAN 25 EW. Systémový postřikový fungicid ve formě emulze olej:voda k ochraně proti houbovým chorobám obilnin a řepky olejné.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Flusilazole je triazol patřící do skupiny I inhibitorů biosyntézy ergosterolu, působí na široké spektrum houbových chorob obilnin a některých technických plodin. Přípravek působí po dobu 4-6 týdnů.

Doporučení

Capitan v pšenici (rez pšeničná) používejte v dávce 0.8 l/ha v aplikačním rozmezí od začátku sloupkování až do začátku kvetení v závislosti na rozvoji infekce jednotlivých houbových chorob.
Ochranná lhůta: 42 dní.

Capitan v ječmeni (padlí travní, hnědá skvrnitost) používejte v dávce 0.8 l/ha v aplikačním rozmezí od odnožování až do začátku kvetení v závislosti na rozvoji infekce jednotlivých houbových chorob.
Ochranná lhůta: 42 dní.

Opakované použití přípravků z této skupiny (inhibitory biosyntézy ergosterolu skupiny I) podporuje vznik rezistence vůči nim.

Max. počet ošetření: 2

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene DC 21-61 42 0,8 l 300-400 l max. 1x
Ječmen jarní Padlí travní DC 21-61 42 0,8 l 300-400 l max. 1x
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene DC 21-61 42 0,8 l 300-400 l max. 1x
Ječmen ozimý Padlí travní DC 21-61 42 0,8 l 300-400 l max. 1x
Pšenice jarní Rez pšeničná DC 21-61 42 0,8 l 300-400 l max. 1x
Pšenice ozimá Rez pšeničná DC 21-61 42 0,8 l 300-400 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku podzim i jaro AT 0,8 l 300-400 l na podzim morforegulační účinek
detail