Chemap Agro s.r.o.

MATSURI

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, pšenice

200–400 l/ha

postřik

max. 2×

10 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vliv na ošetřované porosty ječmene ozimého konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Vliv přípravku na klíčivost osiva konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 2×
detail