Chemap Agro s.r.o.

MINOS

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku MYTHOS 30 SC
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek představuje riziko pro dospělce parazitických vosiček druhu Encarsia formosa (mšicovník), užívané v integrované ochraně rostlin.
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do jabloní a hrušní a 4 m při aplikaci do jahodníku.

Doporučení

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Při použití v jádrovinách je nižší dávka doporučena při aplikaci před kvetením, vyšší po odkvětu a při velmi silném infekčním tlaku.
Na etiketě nelze uvádět větu: Přípravek současně účinkuje i proti bílé hnilobě. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu anilinopyrimidinu (pyrimethanil, cyprodinil, mepanipyrim) v jádrovinách vícekrát než 4× za vegetační sezonu, v révě a jahodníku vícekrát než 1× za vegetační sezonu.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně preventivně 28 0,75-1 l 300–1000 l max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně preventivně 28 0,75-1 l 300–1000 l max. 4×
Jahodník Plíseň šedá - jahodník 5 2,5 l 1000–2000 l max. 1×
Okrasné rostliny Skvrnitost listů preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3/5 1,5-2,5 l 0,15–0,25 % - do skanutí max. 3×,OL pro další manipulaci 3 dny/pro uvádění na trh 5 dnů, dávka % do počátku skanutí, minor. reg.: SRS
Okrasné rostliny Plíseň šedá preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3/5 1,5-2,5 l 0,15–0,25 % - do skanutí max. 1×,OL pro další manipulaci 3 dny/pro uvádění na trh 5 dnů, dávka % do počátku skanutí, minor. reg.: SRS
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 21 2,5 l 300–1000 l max. 1×
DuPont CZ s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail