Chemap Agro s.r.o.

ORIUS 6 FS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Výsevek: max. 250 kg osiva/ha
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpěné po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,5 l/t
DuPont CZ s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail