Chemap Agro s.r.o.

PARAGAN

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Artea 330 EC. Fungicid Paragan obsahuje dva osvědčené a široce používané triazoly propiconazole a cyproconazole a spojuje tak výhody známých fungicidů Tilt a Alto. Málokterý fungicid může konkurovat tak skvělému poměru mezi vysokou účinností a příznivou cenou, který Artea nabízí. Další výhoda nového přípravku spočívá v jeho všestrannosti – Paragan je určena pro ošetření jak pšenice, tak i ječmene prakticky proti všem listovým a klasovým chorobám. V sousedních zemích je Paragan registrována i do žita a tritikale. Pšenice i ječmen se ošetřují od vývojové fáze BBCH 29 (konec odnožování) až do vývojové fáze BBCH 65 (střed kvetení) při zjištění prvních příznaků choroby (1 až maximálně 3 % listové plochy napadeno). Pokračuje-li infekční tlak chorob nebo vyskytne-li se další choroba, ošetření se podle potřeby opakuje po 3 až 5 týdnech.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Na základě výsledků registračních pokusů lze doporučit zejména následující aplikace:
- v ochraně pšenice i ječmene proti všem druhům rzí při využití velmi vysoké a dlouhodobé účinnosti cyproconazolu posilované ještě propiconazolem,
- pokud je cílem dostatečně kvalitní ošetření běžných porostů při dodržení nízkých nákladů („úsporná varianta“),
- jako tank-mix partner s většinou běžně používaných prostředků na ochranu rostlin,
- Artea 330 EC je ideální do kombinací se strobilurinovými fungicidy k ochraně praporcového listu a klasu proti fusariózám, může však být použita i samostatně,
- v kombinaci s Amistarem (0,6 – 0,8 l/ha) se Paragan aplikuje buď v plné (0,5 l/ha) nebo snížené dávce (0,4 l/ha); tato kombinace spojuje výhody fyziologického, protektivního a výnosotvorného působení strobilurinu Amistar s kurativními účinky obou triazolů v přípravku Paragan, podle potřeby je možné flexibilně upravovat dávku jak strobilurinu (Amistar), tak i triazolů (Artea). Čím více jsou porosty napadené chorobami a čím později aplikaci provádíme, tím více převažuje dávka ­triazolů. Naopak, čím dříve do porostu vstupujeme a pokud jsou porosty méně napadené patogeny, tím více převažuje dávka strobilurinu.

Popis mísitelnosti

Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem Paragan: hnojivo DAM 390, přípravky Acanto, Amistar, Caramba, Flamenco, Folicur, Tango Super, Moddus, Grasp 25 SC, Starane, Cerone, Decis, Fury 10 EW, Karate se Zeon technologií 5 CS, Pirimor 50 WG, přípravky na bázi úč.l. CCC, cypermethrin a isoproturon.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 42 0,5 l 0,5 l + 0,8 l Amistar (200–400 l vody/ha) 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Rez plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Rez plevová 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 42 0,5 l 200–500 l pozemně, max. 2×
detail