Chemap Agro s.r.o.

PERGADO F

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Dávka aplikační kapaliny: réva 200–1000 l/ha, chmel 1000–2000 l/ha. Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny v révě konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se v révě použije spodní hranice doporučeného rozmezí dávky při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během vegetační sezony přípravky, které obsahují účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorph, iprovalikarb, mandipropamid) ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.
Přípravek se aplikuje rosením nebo postřikem schválenými pozemními aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová 35 3-6 kg 0,3 % 1000–2000 l max. 2×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 28 2-2,5 kg (min. koncentrace 0,2–0,25%) max. 1000 l max. 3×, pouze réva - hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 28 1,25 kg (min. koncentrace 0,25%) max. 500 l max. 3×, pouze réva - hrozny moštové
Sumi Agro s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail