Chemap Agro s.r.o.

PERGADO F

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Dávka aplikační kapaliny: réva 200–1000 l/ha, chmel 1000–2000 l/ha. Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny v révě konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se v révě použije spodní hranice doporučeného rozmezí dávky při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během vegetační sezony přípravky, které obsahují účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorph, iprovalikarb, mandipropamid) ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.
Přípravek se aplikuje rosením nebo postřikem schválenými pozemními aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová 35 3-6 kg 0,3 % 1000–2000 l max. 2×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 28 1,25 kg (min. koncentrace 0,25%) max. 500 l max. 3×, pouze réva - hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 28 2-2,5 kg (min. koncentrace 0,2–0,25%) max. 1000 l max. 3×, pouze réva - hrozny moštové
DuPont CZ s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail