Chemap Agro s.r.o.

SPORTAK HF

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 35 1 l 200–400 l 40-80 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 35 1 l 200–400 l 40-80 l
Ječmen ozimý Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 35 1 l 200–400 l 40-80 l
Ječmen ozimý Stéblolam 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 35 1 l 200–400 l 40-80 l
Okrasné rostliny Fuzariozy klíčních rostlin moření 0,4 %
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 1 l 200–400 l 40-80 l
Pšenice ozimá Stéblolam 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 1 l 200–400 l 40-80 l
Tritikale ozimé Stéblolam 1 l 200–400 l
Žito ozimé Stéblolam 1 l 200–400 l
detail