Chemap Agro s.r.o.

SYLLIT 65 WP

Účinná látka

Balení

1 kg Alu sáček uložený po 5 ks v papírovém kartonku
5 kg PE sáček v papírovém kartonku
1 kg Alu sáček v papírovém kartonku
4 kg papír. pytel s dvojitou PE vnitřní vrstvou

Charakteristika

Lokálně systémový fungicid s výrazným eradikativním účinkem na strupovitost v kulturách jabloní a odlišným mechanismem působení oproti azolům, strobilurinům a dalším chem. skupinám. Je registrován také proti kadeřavosti broskvoní, skvrnitostem a hnědnutí listů peckovin a proti černé skvrnitosti růží.
Je registrován v SISPO.

SYLLIT 65 WP

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Syllit je fungicid s preventivní, kurativní a eradikativní účinností. Přípravek zastavuje růst mycelia do 48 hodin po vzniku infekce.

Doporučení

Přípravek vykazuje optimální účinnost při preventivním použití, v případě strupovitosti má však do 48 hodin po infekci velmi dobrý kurativní účinek. Doporučené dávkování proti strupovitosti jádrovin je 0,75 - 1,0 kg /ha, v případě kadeřavosti broskvoní 1,5 - 2,0 kg / ha.

Popis mísitelnosti

Syllit 65 WP nelze mísit s přípravky obsahujícími captan, chlorpyrifos-methyl, dinocap, fenoxycarb, síru, zinek, oxychlorid mědi, olej, s bordeauxskou jíchou a obecně s vápenatými nebo alkalickými sloučeninami. Alkalita vody, použité pro přípravu postřikové kapaliny, by neměla překročit 300 ppm (Mg a Ca).

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Broskvoň Kadeřavost broskvoně 0,15-0,2 %
Jabloň Strupovitost jabloně 21 0,075-0,1 %
Meruňka Hnědnutí listů meruňky 21 0,1 % 1000 l
Růže Černá skvrnitost listů růží 0,1 % 500 l
Třešeň Skvrnitost listů třešně a višně 21 0,075-0,1 %
Višeň Skvrnitost listů třešně a višně 21 0,075-0,1 %
detail