Chemap Agro s.r.o.

TERCEL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 30 m, při 75% redukci na 25 m a při 90% redukci na 16 m.

Doporučení

Interval mezi ošetřeními: strupovitost - dle ohrožení.

Dávka aplikační kapaliny: 300–1000 l/ha

Aplikační kapalinou nesmí být zasaženy porosty v okolí ošetřované plochy.

Spa1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Tercel nebo jiný přípravek ze skupiny QoI fungicidů (kresoxim-methyl, trifloxystrobin) vícekrát než 3× v průběhu vegetace. Při použití proti strupovitosti jabloně přípravky ze skupiny QoI fungicidů důsledně střídat s fungicidy s odlišným mechanizmem působení.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních rostlin [m]
jabloň
50
30
25
16

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jabloň Strupovitost jabloně 35 2,5 kg max. 3×
Jabloň Padlí jabloňové 35 2,5 kg max. 3×
detail