Chemap Agro s.r.o.

VERITA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Doporučení

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 3× za vegetační sezonu révy.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) jinak než preventivně.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2× po sobě bez přerušení nejméně tímtéž počtem ošetření jinými fungicidy s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61(poč. kvetení) 28 3 kg max. 1000 l max. 3×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61(poč. kvetení) 28 1,5 kg max. 500 l max. 3×
detail