Chemap Agro s.r.o.

AFALON 45 SC

Účinná látka

Balení

1 HDPE láhev, 5 l HDPE kanystr, 200 l HDPE sud

Charakteristika

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů v bramborách, lupině, hrachu, bobu, sóji, petrželi, mrkvi, lnu, kmínu, chmelu, slunečnici, kukuřici, vikvi, celeru, fenyklu a jiných plodinách.

AFALON 45 SC

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci na lehkých půdách doporučujeme ve všech plodinách použít dávkování ve spodní hranici uvedeného rozmezí.
Je třeba dbát na dodržení správné hloubky výsevu! Pokud po aplikaci přípravku následují velmi silné srážky, nelze vyloučit, zejména na lehčích půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a tím poškození porostu. Toto poškození ale ve většině případů odeznívá bez následků.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 15 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě

Působení

Afalon 45 SC je selektivní herbicid přijímaný rostlinami přes kořeny a listy. Příznaky působení se projevují žloutnutím a později uhynutím plevelů. Délka účinku záleží na použité dávce, druhu půdy, srážek a trvá 3-4 měsíce. Poškození následných plodin nehrozí.

Spektrum účinnosti

Linuron spolehlivě hubí rozrazily, penízek rolní, hořčici rolní, kolenec rolní, violku rolní, poměnku rolní, pelyněk obecný, kopřivu žahavku, zemědým lékařský, pěťour rolní, laskavce, mléče, merlíky, ohnici, kokošku pastuší tobolku, konopice, tetluchu kozí pysk, heřmánky, mák vlčí, rdesna, starčeky, lebedy, lilek černý, šruchy, bělolist německý, kopretinu osenní, šťavel, hluchavky, ptačinec žabinec, jitrocele, vikve, mrkvous, pryšce a některé lipnicovité.

Méně citlivý je svízel přítula (v závislosti na použité dávce);

Nepůsobí na hlubokokořenící víceleté plevele (pcháč oset, svlačec rolní, podběl lékařský, pýr plazivý aj.).

Doporučení

Brambory
Ošetřujte po proorávce na slepo a vláčení, nejpozději však 3 dny před vzejitím brambor, nikdy ne po vzejití. Po aplikaci se z kultivačních prací provádí již jen nahrnování ve fázi poupat. Vytvoříli se silný škraloup dříve, je účelná mělká kultivace, i když se potom může snížit herbicidní účinek. Přípravek není vhodné používat na extrémně lehkých půdách. Přípravek je velmi vhodný i pro rané brambory, kde postačí použít spodní hranici dávkování. Při výskytu jiných plevelů, které nejsou vůči linuronu citlivé, je možné ošetření Afalonem doplnit použitím vhodného specifického herbicidu (např. Command, Dual, Lasso) v souladu s jeho návodem na použití.
Při pěstování brambor v odkameněných řádcích se Afalon aplikuje preemergentně, nejpozději na počátku vzcházení plevelů. Vzhledem k delší době mezi aplikací a uzavřením řádků je vhodné použít v rámci registrovaného rozpětí vyšší dávku. V případě, že v době aplikace jsou plevele již vzešlé, doporučujeme Afalon kombinovat s vhodným kontaktním herbicidem (Gramoxone).

Chmel
Ošetřujte jen v plodných, t.j. 4 a víceletých chmelnicích na jaře po řezu, před tažením vodičů a to upraveným rámem. Po postřiku až do první přiorávky neprovádějte žádné kultivační zásahy.

Mrkev
Ošetřujte po zasetí před vzejitím. V případě nového silného zaplevelení později vzcházejícími pleveli se dá přípravek použít i opakovaně po vzejití, ve fázi 2 a více pravých listů mrkve. Na písčitých a rašelinných půdách aplikujte až na list, aby nedošlo k poškození mrkve a přípravek byl dobře účinný. V semenačce ošetřujte na list po vzejití plevelů tak, aby nedošlo k poškození mrkve.

Petržel
Postřikujte po zasetí před vzejitím; nepoužívejte postemergentně.

Celer
Ošetřujte po zakořenění cca 10-14 dní po výsadbě (do fáze 2 listů plevelů).

Lupina, hrách, soja, bob a vikev
Ošetřujte do 3 dnů po zasetí, vždy však před vzejitím luskoviny. Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko.

Len
Ošetřujte hned po zasetí, nejpozději však do tří dnů, po zavláčení. Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené půdy bez hrud. Před postřikem zkontrolujte, zda byla dodržena hloubka setí. Nepoužívejte na extrémně lehkých a štěrkovitých půdách, postřik musí být proveden přesně a rovnoměrně. Přípravek může snížit vzcházivost podsévaného jílku mnohokvětého, proto se doporučuje podsévat ho do hloubky rovněž 3 cm jako len.

Slunečnice
Ošetřujte nejlépe inhned po zasetí nejpozději do 3 dnů po zasetí před vzejitím. Zejména na lehčích půdách dodržujte správnou hloubku výsevu!

Kukuřice
Ošetřujte po zasetí před vzejitím.

Kmín
Ošetřujte po vzejití ve fázi 3 a více pravých listů.

Fenykl
Ošetřujte do 2 dnů po zasetí nebo po vzejití ve fázi 3 a více pravých listů, ve druhém roce použijte přípravek na jaře po proplečkování.

Ozimé obilniny
Ošetřujte do 3 dnů po zasetí před vzejitím nebo po vzejití na podzim od fáze 2-3 listů obilniny; při výskytu jiných plevelů, které nejsou vůči linuronu citlivé je možné ošetření Afalonem doplnit použitím herbicidu Triflurex 48 EC.

Ovocné sady, školky
Postřik nesmí zasáhnout zelené části ovocných stromů!
Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Anýz vonný PRE před vzcházením, max. 1x 0,8-1,5 l 300-500 l semenářský porost, koření, minor. reg. VUPT
Bob PRE do 3 dnů po výsevu 1,5-2 l 200-600 l
Brambor PRE do 3 dnů před vzejitím 1-2 l 200-600 l
Celer POST za 10-14 dnů po výsadbě 1,5-2,5 l 200-600 l
Cizrna beraní PRE,CPOST do 3 dnů po zasetí AT 1-1,5 l 300–500 l max. 1x, minor. reg.: VÚPT
Fenykl POST od 3. listu 1,25-2 l 200-600 l
Fenykl PRE do 2 dnů po výsevu 1,25-2 l 200-600 l
Hrách PRE do 3 dnů po výsevu 1,5-3 l 200-600 l
Hrachor setý PRE,CPOST do 3 dnů po zasetí AT 1-1,5 l 300–500 l max. 1x, minor. reg.: VÚPT
Hrušeň POST mladé výsadby jádrovin do počátku plodnosti, vzešlé plevele dvouděložné jednolet 2 l 400–600 l max. 1×, v průběhu května až do konce června, minor. reg. OÚ ČR
Chmel POST na jaře po řezu 2-3 l 200-600 l
Jabloň POST mladé výsadby jádrovin do počátku plodnosti, vzešlé plevele dvouděložné jednolet 2 l 400–600 l max. 1×, v průběhu května až do konce června, minor. reg. OÚ ČR
Ječmen ozimý PRE do 3 dnů po výsevu 1 l 200-600 l
Kmín POST od 3. listu 1,5-2,5 l 200-600 l
Koriandr setý PRE před vzcházením, max. 1x 1-1,5 l 300-500 l semenářský porost, koření, minor. reg. VUPT
Kukuřice PRE 1,5-1,75  200-600 l
Len PRE po výsevu 1,25-2 l 200-600 l
Ovocné školky POST plevele dvouděložné jednoleté 2 l 400–600 l max. 1×, v průběhu května až do konce června, minor. reg. OÚ ČR
Petržel POST 1,5-2 l 200-600 l
Petržel PRE 1,5-2 l 200-600 l
Pšenice ozimá PRE do 3 dnů po výsevu 1 l 200-600 l
Saflor PRE před vzcházením, max. 1x 1-1,5 l 300-500 l semenářský porost, krmivo pro okrasné ptactvo, minor. reg. VUPT
Slunečnice PRE do 3 dnů po výsevu 1-1,5 l 200-600 l
Sója PRE do 3 dnů po výsevu 1,5-3 l 200-600 l
Šalvěj lékařská PRE před vzcházením, max. 1x 0,8-1,5 l 300-500 l semenářský porost, minor. reg. VUPT
Tritikale ozimé PRE do 3 dnů po výsevu 1 l 200-600 l
Žito ozimé PRE do 3 dnů po výsevu 1 l 200-600 l
DuPont CZ s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail