Chemap Agro s.r.o.

ALLY SX

Účinná látka

Balení

dóza HDPE 200 ml pro 100 g přípravku, dóza HDPE 400 ml pro 180 g přípravku, dóza HDPE 1000 ml pro 300–600 g přípravku

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno opřípravku Arkem SX
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:
kokoška pastuší tobolka, konopice rolní, merlík bílý, mák vlčí, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil perský, violky, výdrol řepky

Méně citlivé plevele:
rdesno blešník, rozrazil břečťanolistý; potlačuje pcháč oset

Doporučení

Růstová fáze žita v době aplikace: BBCH 25–29, tj. 5. odnož až maximální počet odnoží detekovatelných nebo BBCH 37, tj. od objevení posledního listu (praporcový list); poslední list ještě svinutý.

Růstová fáze pšenice ozimé a jarní, ječmene ozimého a jarního, tritikale ozimého a ovsa setého v době aplikace: BBCH 21–37, tj. 3. list rozvinutý až objevení se praporcového listu, který je ještě svinutý.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: plevele dvouděložné jednoleté BBCH 10–16, tj. děložní listy plně rozvinuté až 6 pravých listů; merlík bílý BBCH 10–12, tj. děložní listy plně rozvinuté až 2 pravé listy; pcháč oset BBCH 30–31, tj. listová růžice až 10 % konečného průměru.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu, na jaře.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači

Nepoužívejte přípravek v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení obilniny.

Neošetřujte plodinu s podsevem trav nebo jetelovin!
Citlivost odrůd jarní pšenice, ovsa setého, ječmene ozimého a tritikale ozimého konzultujte s držitelem registrace!

Návod k použití

Aplikaci v porostech ozimého žita určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu prostřednictvím fermentačních procesů, konzultujte s držitelem registrace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Přípravek nelze použít v množitelských porostech pšenice ozimé, pšenice jarní, ječmene ozimého, ječmene jarního, tritikale ozimého a ovsa setého!
Vliv přípravku na klíčivost osiva žita ozimého konzultujte s držitelem registrace!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l plevele BBCH 10-16, pcháč oset BBCH 30–31, max. 1x na jaře
Ječmen ozimý POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l plevele BBCH 10-16, pcháč oset BBCH 30–31, max. 1x na jaře
Oves jarní POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l plevele BBCH 10-16, pcháč oset BBCH 30–31, max. 1x na jaře
Pšenice jarní POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l plevele BBCH 10-16, pcháč oset BBCH 30–31, max. 1x na jaře
Pšenice ozimá POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l plevele BBCH 10-16, pcháč oset BBCH 30–31, max. 1x na jaře
Tritikale ozimé POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l plevele BBCH 10-16, pcháč oset BBCH 30–31, max. 1x na jaře
Žito ozimé POST 25–29 BBCH nebo ve f. 37 BBCH AT 30 g 200-400 l plevele BBCH 10-16, pcháč oset BBCH 30–31, max. 1x na jaře
detail