Chemap Agro s.r.o.

BARBARIAN

Účinná látka

Balení

HDPE láhev - 1 l, 5 l; HDPE kanystr - 10 l, 20 l; HDPE kontejner - 640 l, 1000 l

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno opřípravku BARCLAY GALLUP 360
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 200-250 l bob na zrno, mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Hrách POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 200-250 l hrách na zrno, mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Hrušeň během vegetačního klidu - 5 l 250 l v období vegetačního klidu, min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Jabloň během vegetačního klidu - 5 l 250 l v období vegetačního klidu, min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Ječmen jarní POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Ječmen ozimý POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Lesní porosty - 10 % 150-250 l potlačení pařezové výmladnosti
Lesní porosty - 1,5-6 l 150-250 l nežádoucí vegetace
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l 200-250 l max. 1×
Nádrže - 6 l 250 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní
Nezemědělská půda - 1,5-6 l 150-250 l nežádoucí vegetace
Orná půda strniště - 1,5 l 80-250 l plevele jednoleté
Orná půda strniště - 3-4 l 200-250 l plevele vytrvalé
Oves jarní POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l 200-250 l max. 1×
Pšenice jarní POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×, také pšenice tvrdá
Pšenice ozimá POST 7 dnů před sklizní 7 3-4 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×, také pšenice tvrdá
Řepka olejka, jarní POST 14 dnů před sklizní 14 3-4 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 14 dnů před sklizní 14 3-4 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, max. 1×
Vodní toky - 6 l 250 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní
Zavlažovací kanály - 6 l 250 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní
Železnice - 1,5-6 l 150-250 l nežádoucí vegetace
detail