Chemap Agro s.r.o.

CENTURION PLUS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Cukrovka, mrkev, cibule, zelí, jahodník: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Řepka ozimá: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Dávka vody: 200–300 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: cibule max. 1×, cukrovka max. 1×, jahodník max. 1× za rok, mrkev max. 1×, řepka olejka max. 1× na podzim nebo na jaře, zelí max. 1×

Růstová fáze plevele: jednoleté jednoděložné ve fázi 2.–5. listu, pýr plazivý ve fázi 4.–6. listu

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, oves hluchý, pýr plazivý, výdrol obilnin

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny: Bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky lze jako náhradní pěstovat ty plodiny, pro které je aplikace přípravku doporučována nebo jiné dvouděložné plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru růstu ACCase na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, mrkev, cibule, zelí, jahody
10
5
5
0
řepka ozimá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 12–15 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 14–16 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Cukrovka POST od 12 BBCH do doby, kdy rostliny pokryly max. 50 % meziřádků, plevele 14–16 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Cukrovka POST od 12 BBCH do doby, kdy rostliny pokryly max. 50 % meziřádků, plevele 12–15 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 14–16 BBCH 30 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 12–15 BBCH 30 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 12–15 BBCH 40 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 14–16 BBCH 40 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 12–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH 40 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 14–16 BBCH 28 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 12–15 BBCH 28 0,8 l 200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, max. 1×
detail