Chemap Agro s.r.o.

DICOTEX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka
Plevele méně citlivé: černohlávek obecný, pryskyřníky, řebříček obecný
Růstové fáze plevelů: po vzejití.

Doporučení

Přípravek se aplikuje na dobře založený kompaktní trávník, v růstové fázi trav BBCH 29, tj. ukončené odnožování, a to nejdříve za 5 dní po seči. Další sečení trávníku může následovat nejdříve za 7 dní po aplikaci přípravku.

Přípravek lze aplikovat od května do začátku září.

Neošetřujte trávníky mladší jednoho roku!

Neošetřujte v období sucha, a také pokud se předpokládá v následujících 6 hodinách déšť.

Druhové složení trávníků včetně odrůd konzultujte s držitelem povolení!

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s dodavatelem přípravku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Dávka vody: 300 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× za vegetaci

Růstové fáze plevelů: po vzejití. Plevele v počátečních vývojových fázích jsou citlivější.

Renovace trávníku je možná až po 6–8 týdnech po posledním ošetření.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech trav.

Přípravek může ovlivnit následnou plodinu po dobu 3 měsíců od posledního ošetření.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek MCPA, MCPP-P, 2,4-D a dikamba, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2” ještě 2×.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
trávníky
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST v růstové fázi trav BBCH 29, tj. ukončené odnožování, a to nejdříve za 5 dní po seči 1 7,5 l 300 l
detail