Chemap Agro s.r.o.

GALERA PODZIM

Účinná látka

Balení

R52 - Škodlivý pro vodní organismy
SP1 - Zabraňte kontaminaci vod

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: heřmánkovec přímořský
Méně citlivé plevele: merlík bílý, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula

Doporučení

Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1x za vegetaci
Přípravek Galera Podzim se aplikuje na svízel přítulu a heřmánkovec přímořský při jejich růstové fázi 2 – 8 pravých listů (přeslenů), na penízek rolní do růstové fáze šesti pravých listů, kokošku pastuší tobolku do růstové fáze dvou pravých listů a merlík bílý do 5 cm výšky rostliny.

Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

V řepce ozimé se Galera Podzim používá v postemergentní aplikaci na podzim od 3. listu řepky ozimé. Aplikaci lze provádět do doby, kdy průměrné denní teploty dosahují 8°C a více a plevelné rostliny jsou ve fázi vegetačního růstu.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku na bázi syntetických auxinů (např. 2-4,D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Galera Podzim.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST na podzim, od 3. listu AT 0,3 l
detail