Chemap Agro s.r.o.

GLYFOS

Účinná látka

Balení

HDPE láhev 1 l, HDPE kanystr 20 l, HDPE dóza 5 l, HDPE dóza 10 l, HDPE kontejner 1000 l (HMWHDPE, šroubový uzávěr+vypouštěcí ventily)

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, vinohradech, v ovocných sadech, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech, v obilninách a řepce olejné před sklizní.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Glyfos je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.
Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů.
Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření.

Doporučení

Maximální počet aplikací za rok: 2x; u obilnin a řepky olejky max. 1x
Přípravek GLYFOS se aplikuje 10-14 dnů před sklizní, v době kdy vlhkost zrna obilnin je do 30 % a dvě třetiny šešulí řepky mají hnědá semena. Vyšší dávka v řepce ozimé se použije v případě vzrůstnějších odrůd a silnějšího zaplevelení. Aplikaci v porostech, určených k dalšímu zpracování potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem registrace.

Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Orná půda - Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy.

Réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň - Proti svlačci rolnímu se provádí ošetření po nasazení poupat, ne však dříve než koncem července. U ostatních plevelů se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely.

Louky a pastviny - Při silnějším výskytu pampelišky lékařské, pcháče a jiných odolných vytrvalých plevelů se doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha případně aplikace po několika týdnech. Max. 200 l vody/ha.

Nezemědělská půda, železnice - Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat. Max. 300 l vody/ha.
Bolševník velkolepý, rdesno sachalinské a jiné expandující druhy plevelů: plošně 5-9 l/ha ve 300-400 l vody; jednotlivé rostliny 4% roztok. Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Obilniny a řepka ozimá před sklizní - V obilninách a řepce ozimé lze přípravek používat proti všem vzešlým plevelům v rámci předsklizňové aplikace pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech, 10-14 dní před sklizní obilovin, 14-21 dní před sklizní řepky. Neošetřovat množitelské porosty. Vlhkost zrna při aplikaci by měla být do 30%. Množství postřikové kapaliny 150-200 l/ha.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Hrušeň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Hrušeň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Hrušeň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Jabloň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Jabloň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Jabloň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Jabloň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Ječmen jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l max. 200 l
Meruňka POST svlačec rolní AT 6-8 l
Meruňka POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Meruňka POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Meruňka POST pýr plazivý AT 3-4 l
Nádrže POST nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele 5 l
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace 3-6 l max. 300 l
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská 5-9 l nebo 4% roztok 300-400 l
Orná půda POST po sklizni, vytrvalé plevele, pýr plazivý 3-5 l
Oves jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l max. 200 l
Proso POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Réva vinná POST pýr plazivý AT 3-4 l
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3-4 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Slivoň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Slivoň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Slivoň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Slivoň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Tritikale ozimé POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Třešeň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Třešeň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Třešeň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Třešeň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Višeň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Višeň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Višeň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Višeň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Vodní toky POST nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele 5 l
Zavlažovací kanály POST nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele 5 l
Železnice POST nežádoucí vegetace 3-6 l max. 300 l
Železnice POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská 5-9 l nebo 4% roztok 300-400 l
Žito ozimé POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
detail