Chemap Agro s.r.o.

HARRIER 330

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do brambor:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
- Pro aplikaci do hrachu setého:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: laskavec srstnatý Amaranthus retroflexus, kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris, merlík bílý Chenopodium album, svízel přítula Galium aparine, hluchavka nachová Lamium purpureum, heřmánkovec přímořský Tripleurospermum maritimum, pohanka svlačcovitá Polygonum convolvulus, penízek rolní Thlaspi arvense, ptačinec žabinec Stellaria media, rozrazil perský Veronica persica, violka rolní Viola arvensis

Méně citlivé plevele: zemědým lékařský Fumaria officinalis, rdesno blešník Persicaria lapathifolia

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Brambory se ošetřují do 10 dnů po výsadbě (vegetační vrchol bramboru nedosáhl povrchu půdy - BBCH 00–05).

Hrách se ošetřuje do 3 dnů po zasetí.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Následná kultivace může snížit herbicidní účinek. Spektrum účinnosti:

Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Případné příznaky fytotoxicity (nejčastěji zesvětlení, zežloutnutí nebo vybělení okrajových částí listů kulturních plodin) jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem ani odparem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Obzvláště citlivé jsou vojtěška, slunečnice a vinná réva.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Při přípravě postřikové kapaliny důkladně vypláchněte obal.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
hrách setý, brambor
4
4
4
4

Pro aplikaci do hrachu setého: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Pro aplikaci do brambor: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE do 10 dnů po výsadbě (vegetační vrchol bramboru nedosáhl povrchu půdy - BBCH 00–05) AT 2,4 l 200–400 l max. 1×
Hrách PRE do 3 dnů po zasetí AT 2,4 l 200–400 l max. 1×
detail