Chemap Agro s.r.o.

IPIRON 45 SC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
penízek rolní, hořčice rolní, kolenec rolní, violka rolní, pomněnka rolní, kopřiva žahavka, pěťour maloúborný, laskavce, merlíky, ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, konopice, tetlucha kozí pysk, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, rdesno blešník, starčeky, lebedy, šruchy, kopretina osenní, hluchavky, ptačinec žabinec, vikve, pryšce

Plevele méně citlivé:
lilek černý, rozrazily, svízel přítula v závislosti na dávce přípravku

Doporučení

Brambory se ošetřují v dávce 1,0–2,0 l/ha po slepé přiorávce a vláčení, nejpozději však 3 dny před vzejitím brambor, nikdy ne po vzejití. Po postřiku se z kultivačních prací provádí již jen nahrnování ve fázi poupat. Vytvoří-li se silný škraloup dříve, je dřívější mělká kultivace účelná, i když se potom může snížit herbicidní účinek. Přípravek není vhodné používat na extrémně lehkých půdách. Přípravek je velmi vhodný i pro rané brambory, kde postačí použít spodní hranici dávkování.
Při pěstování brambor v odkameněných řádcích se Ipiron 45 SC aplikuje preemergentně, nejpozději na počátku vzcházení plevelů. Vzhledem k delší době mezi aplikací a uzavřením řádků je vhodné použít v rámci registrovaného rozpětí vyšší dávku.

Mrkev se ošetřuje po zasetí před vzejitím. V případě nového silného zaplevelení později vzcházejícími plevely lze přípravek použít i opakovaně po vzejití, ve fázi 2 a více pravých listů plodiny. Je nutné dodržet maximální povolenou dávku přípravku za vegetaci!
Na písčitých a rašelinných půdách se aplikuje až na list, aby nedošlo k poškození mrkve a přípravek byl dobře účinný. V semenačce se ošetřuje na list po vzejití plevelů. V mrkvi se Ipiron 45 SC používá v dávce 1,25–2,0 l/ha.

Petržel se ošetřuje po zasetí před vzejitím dávkou 1,5–2,0 l/ha.

Celer se ošetřuje po zakořenění cca 10–14 dní po výsadbě (do fáze 2 listů plevelů) v dávce 1,5–2,0 l/ha.

Nelze použít do celeru řapíkatého.

Lupina, hrách, sója a bob se ošetřují do 3 dnů po zasetí, vždy však před vzejitím luskoviny. Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko. V lupině se IPIRON 45 SC použije v dávce 2,0 l/ha.

V bobu a hrachu se používá 1,5–2,0 l/ha. V sóji se dávkuje 1,5–2,0 l/ha. Len se ošetřuje hned po zasetí, nejpozději však do tří dnů po zavláčení. Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené půdy bez hrud. Před postřikem se zkontroluje, zda byla hloubka setí dodržena. Nepoužívat na extrémně lehkých a štěrkovitých půdách, postřik musí být proveden přesně a rovnoměrně. Přípravek může snížit vzcházivost podsévaného jílku mnohokvětého, proto se doporučuje podsévat ho do hloubky rovněž 3 cm jako len. Ipiron 45 SC se používá v dávce 1,25–2,0 l/ha.

Slunečnice se ošetřuje dávkou 1,0–1,5 l/ha do 3 dnů po zasetí před vzejitím. Je třeba dodržet zejména na lehkých půdách správnou hloubku výsevu!

Ozimé obilniny – tj. pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé - se ošetřují do 3 dnů po zasetí před vzejitím dávkou 1,0 l/ha.

Kukuřice se ošetřuje po zasetí před vzejitím v dávce 1,5–1,75 l/ha.

Kmín se ošetřuje ve fázi 3 a více pravých listů dávkou 1,5–2,0 l/ha.

Fenykl se ošetřuje dávkou 1,25–2,0 l/ha do 2 dnů po zasetí nebo po vzejití ve fázi 3 a více pravých listů plodiny, ve druhém roce se použije přípravek na jaře po proplečkování.

Růstové fáze plodin:
preemergentní aplikace - po zasetí před vzejitím
postemergentní aplikace - viz upřesnění uvedená u jednotlivých plodin pod tabulkou

Růstová fáze škodlivého činitele:
preemergentní aplikace - plevele nejsou vzešlé
postemergentní aplikace - plevele max. 2 pravé listy tj. BBCH 12
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu; u vymezených indikací je možná aplikace dělená při dodržení max. povolené dávky

Dávka postřikové kapaliny: 400–600 l/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí nebo sázení plodin!
Při aplikaci na lehkých půdách je nutné ve všech plodinách použít dávkování ve spodní hranici uvedeného rozmezí.

U indikací celer, kmín kořenný, hrách, sója luštinatá a lupina nelze vyloučit pokles účinnosti přípravku při jeho použití na středních a těžkých půdách.

Návod k použití

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách; použití přípravku konzultujte s držitelem registrace.
Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena, pouze pěstování brukvovitých rostlin a cibule by mělo následovat po střední orbě. V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, která byla ošetřena přípravkem Ipiron 45 SC, lze jako náhradní plodiny vysévat po předchozí střední orbě kukuřici, ozimé obilniny, fenykl a petržel a s odstupem 2 měsíců pak mrkev, bob a hrách.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu linuron více než 1× za vegetační sezónu.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Ipiron 45 SC

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Brambor PRE po slepé proorávce, po vláčení, nejpozději 3 dny před vzejitím AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Celer POST za 10–14 dnů po výsadbě, do 12 BBCH, nepoužívat do celeru řapíkatého AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Fenykl PRE do 2 dnů po zasetí AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Fenykl POST od BBCH 13 AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Hrách PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×, pouze hrách na suché zrno
Ječmen ozimý PRE do 3 dnů po zasetí AT 1 l 400–600 l max. 1×
Kmín POST od BBCH 13 AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Kukuřice PRE AT 1,5-1,75 l 400–600 l max. 1×
Len PRE po výsevu, po vláčení do 3 dnů AT 1,25-2 l 400–600 l max. 1×
Lupina bílá PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Lupina žlutá PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Mrkev POST AT 1,25-2 l 400–600 l max. 2× dělená aplikace
Mrkev PRE AT 1,25-2 l 400–600 l max. 2× dělená aplikace
Petržel PRE AT 1,5-1,75 l 400–600 l pouze petržel kořenová, listová, max. 1×
Pšenice ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 1 l 400–600 l max. 1×
Slunečnice PRE do 3 dnů po zasetí AT 1-1,5 l 400–600 l max. 1×
Sója PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,5-2 l 400–600 l max. 1×
Tritikale ozimé PRE do 3 dnů po zasetí AT 1 l 400–600 l max. 1×, pouze ozimy
Žito ozimé PRE do 3 dnů po zasetí AT 1 l 400–600 l max. 1×, pouze ozimy
detail