Chemap Agro s.r.o.

LEGATO PLUS

Účinná látka

LEGATO PLUS

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na písčité půdy s obsahem organického uhlíku < 1 % a na půdy s obsahem jílu více něž nebo rovno 30 %.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - chundelka metlice, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, hluchavky, heřmánkovec přímořský, heřmánek nevonný, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily, violky, zemědým lékařský, mák vlčí, řepka olejka - výdrol.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 11–14, 1. list plně vyvinutý až 4. list .

Růstové fáze plevelů: chundelka metlice . max. BBCH 11, tj. 1. 1ist, plevele dvouděložné jednoleté: max. BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, na podzim

Dávka aplikační kapaliny: 300–400 l/ha

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných plodinách - barevné změny na listech, zpomalení růstu.

Následné plodiny - po hluboké orbě není omezení. Po mělkém zpracování půdy/bez zpracování půdy nelze vyloučit příznaky fytotoxicity u řepky olejky. Riziko se zvyšuje na lehkých půdách s malým obsahem organické hmoty.

Náhradní plodiny - jako náhradní plodiny po zaorávce obilniny lze na jaře po orbě do hloubky min. 20 cm pěstovat slunečnici, jarní ječmen, jarní pšenici, kukuřici, luskoviny, jarní řepku, len a brambory, přičemž u jarního ječmene, jarní pšenice, jarní řepky, hrachu a lnu může dojít k přechodnému depresivnímu efektu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen ozimý, pšenice ozimá
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 11–14, 1. list plně vyvinutý až 4. list 1,25 l 300-400 l
Pšenice ozimá POST BBCH 11–14, 1. list plně vyvinutý až 4. list 1,25 l 300-400 l
detail