Chemap Agro s.r.o.

PARDNER 22,5 EC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st. - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m a při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, rdesna, heřmánkovec přímořský, lilek černý, mák vlčí, durman obecný, penízek rolní, hořčice rolní, merlík bílý, heřmánky, laskavce, svízel přítula, rozrazily, zemědým lékařský.
Plevele méně citlivé: konopice polní, hluchavky, ptačinec žabinec, violka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny:
Obilniny je možné ošetřovat v době, kdy se nacházejí v růstové fázi od 2 listů do konce odnožování (BBCH 12–29) následovně:
- obilniny ozimé, obilniny jarní bez podsevu - podle růstové fáze plevelů,
- obilniny jarní s podsevem vojtěšky - rozhoduje růstová fáze vojtěšky, musí mít vyvinutý alespoň 1 trojlístek;

Další plodiny:
- kukuřice setá – 1. list vyvinutý až do výšky rostlin kukuřice max. 20 cm;
- jetel plazivý – vyvinutý alespoň jeden trojlístek (BBCH 11).
Růstová fáze plevelů: vždy 2–4 pravé listy, u kukuřice max. 6 listů, tj. BBCH 12–14, max. 16; svízel přítula do 4 přeslenů, tj. BBCH 14.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Před použitím přípravku nesmí min. 6 hodin pršet, přípravek nelze používat za rosy, po dešti, resp. za větrného počasí - nebezpečí snížení plevelohubného účinku a možné poškození ošetřené plodiny.
Přípravek nepoužívejte při teplotách vyšších než 25 °C! Může dojít ke vzniku nekróz na listech ošetřených plodin.
Z důvodu nebezpečí fytotoxicity v kukuřici seté přípravek nelze používat při teplotách nad 20 °C!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
všechny plodiny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
všechny plodiny
10
3
3
1

Minoritní registrace - cibule, česnek, pór

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cibule, česnek, pór

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cibule, česnek, pór

14

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cibule, česnek, pór

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Popis mísitelnosti

Tank-mix kombinace:
Pro posílení účinku na heřmánkovec přímořský, pohanku opletku, rozrazil perský a violku rolní lze použít do kukuřice tank-mix kombinaci přípravku Pardner 22,5 EC v dávce 0,5 l/ha s přípravkem Laudis v dávce 2,25 l/ha v souladu s návodem na jejich použití.
Přípravek Pardner 22,5 EC v dávce 0,75 l/ha je možno v kukuřici kombinovat s přípravkem Equip v dávce 1,0–2,0 l/ha. Tank-mix kombinace s přípravkem Equip zachovává velmi dobrou účinnost na pýr, ježatku a zvyšuje účinnost na problematické dvouděložné plevele jako jsou rdesna, merlík bílý, heřmánky, hluchavky, violka rolní. Tato kombinace nemá dostatečnou účinnost na rdesno ptačí a rozrazily. Dávka přípravku Equip 2,0 l/ha se v této kombinaci používá v případě výskytu pýru, případně na ostatní plevele za méně vhodných růstových, povětrnostních a půdních podmínek v době aplikace. Při výskytu pouze dvouděložných plevelů a za podmínek příznivých pro aplikaci (vyšší půdní, vzdušná vlhkost a teplota) lze použít dávku nižší. Při kombinaci přípravku Pardner 22,5 EC s přípravkem Equip se mohou na okrajích a špičkách listů kukuřice, případně v paždí listů objevit nekrózy, které se však již na dalších listech neobjevují a nemají vliv na další vývoj kukuřice.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Cibule POST 11–13 BBCH, plevele do 14 BBCH 28 0,5-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Česnek POST 11–13 BBCH, plevele do 14 BBCH 28 0,5-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ječmen jarní POST 12–29 BBCH vojtěška musí mít vyvinutý min. 1 trojlístek, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×, porosty bez podsevu nebo s podsevem vojtěšky
Ječmen ozimý POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Jetel plazivý POST od 11 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 400-600 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jílek jednoletý POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Jílek mnohokvětý POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Jílek vytrvalý POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Kostřava červená POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Kukuřice POST od 11 BBCH do 20 cm výšky rostlin kukuřice, plevele 12–14 BBCH max. BBCH 16 AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Lipnice luční POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Oves jarní POST 12–29 BBCH vojtěška musí mít vyvinutý min. 1 trojlístek, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×, porosty bez podsevu nebo s podsevem vojtěšky
Pór POST 12–19 BBCH, plevele do 14 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní POST 12–29 BBCH vojtěška musí mít vyvinutý min. 1 trojlístek, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×, porosty bez podsevu nebo s podsevem vojtěšky
Pšenice ozimá POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Srha laločnatá POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Tritikale ozimé POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
detail