Chemap Agro s.r.o.

PIKE

Účinná látka

PIKE

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, konopice napuchá, merlík bílý (do 2 listů), knotovka bílá, heřmánkovec přímořský, pomněnka rolní, hluchavka nachová. Plevele méně citlivé: Violka rolní, violka trojbarevná, opletka obecná, rozrazily; potlačuje pcháč oset. Nehubí: Rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, zemědým lékařský, jednoleté a vytrvalé trávy a většina vytrvalých plevelů. Růstové fáze

Doporučení

Růstová fáze plodiny: odnožování, tj. BBCH 21–29
Růstové fáze plevelů:
? děložní listy až 6 pravých listů, tj. BBCH 10–16
? pcháč oset - listová růžice až počátek prodlužovacího růstu, tj. BBCH 30–31

V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu pšenice nebo ječmene je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici nebo ječmen a na podzim dále ozimou řepku nebo trávy. V roce následujícím po ošetření je možné zařadit všechny jednoleté jarní plodiny.
Po jarních aplikacích herbicidu Pike je na podzim téhož roku možné zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. V dalším roce po ošetření není volba následné plodiny již omezená. Zvláštní pozornost je nutné věnovat např. cukrovce, červené řepě a zeleninám na extrémně zásaditých půdách v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem v období od ošetření obilniny do setí těchto citlivých následných plodin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní plodiny ani necílové rostliny úletem, odparem ani splachem!
Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku.
SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje sulfonylmočovinu nebo jiný inhibitor ALS vícekrát než 1× v kalendářním roce.
Pokud jsou opakovaně po několik let používány herbicidy se stejným způsobem účinku na stejném pozemku, může dojít k selekci rezistentních druhů. Tyto se mohou rozmnožovat a stát se převládajícími. Plevelný druh je považován za rezistentní k danému herbicidu, jestliže přetrvává po jeho správné aplikaci v doporučené dávce.
Rozvoj rezistence plevelů může být zamezen nebo oddálen střídáním plodin, (popř. použitím směsí) herbicidů s rozdílným způsobem účinku na plevele. Klíčovými aspekty řízení antirezistentní strategie u přípravku Pike jsou: PIKE je přípravek s účinnou látkou ze skupiny sulfonylmočovin, která působí jako inhibitor ALS (acetolaktátsyntázy). Nepoužívejte Pike nebo jakýkoli jiný herbicid působící jako inhibitor ALS (např. jiné sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, imadazolinony, sulfonylaminocarbonyltriazolinony) jako výhradní prostředek pro hubení plevelů v následných plodinách. Během rotace plodin v osevním postupu vždy používejte herbicidy proti dvouděložným plevelům se způsobem účinku jiným, než je inhibice ALS. Vždy sledujte účinnost herbicidního ošetření a snažte se odhalit příčinu případného výskytu nižší účinnosti. Jestliže dojde k nevysvětlitelnému selhání ošetření, kontaktujte poradenskou službu, která zváží vhodnost testu rezistence.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 21–29 AT 30 g
Pšenice ozimá POST jaro, BBCH 21–29 AT 30 g
Leading Farmers s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail